01.01.2017
Rok Guślarzy

„Rok Guślarzy” w Polskim Teatrze Tańca

1. stycznia 2017 r. w Polskim Teatrze Tańca rozpocznie się „Rok Guślarzy” – tematycznie zogniskowany wokół tradycji i obrzędów, wierzeń i mitów, guseł i zabobonów. Będzie to czas artystycznej refleksji nad współistnieniem światów – materialnego i duchowego, dawnego i współczesnego; nierozerwalnym w naszej kulturze splotem wyobrażeń słowiańskich, chrześcijańskich, oraz ciągle żywych fantazmatów polskiego romantyzmu. Łącząc motywy kultury ludowej z arcydziełami literatury, „Rok Guślarzy” odsłoni różne odcienie polskiego imaginarium.

Wśród głównych przedsięwzięć artystycznych znalazły się:

„Żniwa”
Premiera Polskiego Teatru Tańca w reżyserii Igora Gorzkowskiego i choreografii Iwony Pasińskiej. Spektakl nawiązywał będzie do obrzędów towarzyszących żniwom, oraz cyklu prac rolnych, natury i życia człowieka - zarówno w planie etnograficznyczm (inspirowanym m.in. pracami Oskara Kolberga oraz "Rokiem Polskim" Zofii Kossak) , jak i w szerszym ujęciu antropologicznym i filozoficznym. Fabularną oś spektaklu wyznaczy motyw powrotu Odysa, na podstawie eposu Homera, oraz "Powrotu Odysa" Stanisława Wyspiańskiego.
Termin: 21.01 2017 r. g.20:00
Miejsce: Sala Wielka Centrum Kultury ZAMEK 
Realizatorzy: Igor Gorzkowski (reżyseria i dramaturgia), Iwona Pasińska (choreografia), Piotr Tabakiernik (kompozycja muzyczna) , Marcin Zdunik (wiolonczela) Adam Strug (partie wokalne)

„Wieczory dziadowskie: Tryptyk"
„Wieczory dziadowskie” obejmą trzy premiery zaprezentowane w formie agonu. Temat „Dziadów” Adama Mickiewicza, ukazany w trzech odsłonach, stworzy unikalną platformę twórczej rywalizacji, oferując widzom szansę potrojonych doznań różnorodnych artystycznych, estetycznych i intelektualnych rozwiązań, oraz zapraszając ich do wspólnego dyskursu wokół współczesnych reinterpretacji dzieła i tradycji. Premierom towarzyszyć będą spotkania z artystami, panel naukowy i publikacja (we współpracy z ośrodkami akademickimi), oraz obserwatorium umożliwiające młodym krytykom teatru i tańca pogłębienie warsztatu. 
Pierwszą premierę, pt. „Ciało, duch i klaun”, zrealizuje reżyser Jarosław Tumidajski (we współpracy z kompozytorem Stefanem Wesołowskim, oraz Mirkiem Kaczmarkiem, który zaprojektuje wizualną oprawę spektaklu). Drugą premierę, pt. „Gorycz” stworzy choreografka Kaya Kołodziejczyk, we współpracy z Jackiem Sienkiewiczem (muzyka), Maćkiem Chorążym i Agą Klepacką (scenografia), Grzegorzem Matlągiem - "Maldororem" (kostiumy), Pawłem Grupkajtysem (cymbały) i Julitą Charytoniuk (biały śpiew). Realizatorzy trzeciej premiery zostaną wybrani w trybie otwartego konkursu, który ogłoszony zostanie na początku stycznia 2017 r.
Termin: maj 2017 r.

W głąb tradycji, w rytm tańca: "Wesele” 
Choreograficzny projekt społeczny, stymulujący międzyśrodowiskowy i międzypokoleniowy przepływ wymiany doświadczeń. Premiera spektaklu "Wesele" będzie zwieńczeniem projektu, w którym, oprócz tancerzy PTT, udział weźmie 100 osób (50 par). Do realizacji projektu, mającego swój zaczyn w dziele Wyspiańskiego, zostali zaproszeni także: Marcin Liber (reżyser), Mirek Kaczmarek (scenograf, reżyser świateł, video), Wojciech Blecharz (kompozytor).
termin: październik 2017 r., 
miejsce: Sala Wielka Centrum Kultury ZAMEK 

„Laboratoria Twórcze”
Interdyscyplinarny cykl warsztatów artystycznych zorganizowanych w module laboratoriów twórczych, nastawionych na pracę procesową. Idea projektu opiera się na zaproszeniu studentów i absolwentów do "pracowni artystów". Artyści-pedagodzy podczas warsztatów mistrzowskich będą dzielili się doświadczeniem z uczestnikami, wprowadzając ich w tajniki pracy.
Termin: sierpień 2017 r. 
Kurator: Anna Królica 

"Rok Guślarzy" otwiera autorski, czteroletni program artystyczny dyrektor Polskiego Teatru Tańca Iwony Pasińskiej, w którym każdy kolejny rok zaplanowany został wokół innych dyskursów polskiej tożsamości.
Kolejne lata wprowadzać będą następujące motywy przewodnie: 
2018: Rok Bogów – skoncentrowany na polskich rozliczeniach, zarówno religijnych, jak i politycznych bądź obyczajowych; uzurpatorach i autorytetach, kategoryzacji i abnegacji. 
2019: Rok Wyklętych – przywołujący polskich artystów, bądź bohaterów wyklętych, oraz tematy zapomniane lub wyparte. 
2020: Rok Szyderców – poświęcony polskim wizjonerom, myśli abstrakcyjnej, absurdalnej i awangardowej, a także wątkom szyderczym i autoironicznym w portretach Polski i Polaków. 

 

Patroni:

taniec

wyborcza

tvp

kultura