21.08.2017
Laboratorium interdyscyplinarne I LABORATORIA TWÓRCZE
lab interdyscyplinarne
lab twórcze

Trwa nabór na Laboratoria Twórcze, które ruszają już w sierpniu w Polskim Teatrze Tańca

Wyobrażamy sobie „Laboratoria” jako specyficzną przestrzeń do nabywania nowych kompetencji, poszukiwań twórczych, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Tym projektem wychodzimy naprzeciw pojawiającemu się nowemu modelowi funkcjonowania kultury, w którym wspólna praktyka to nierzadko badania i/lub praca laboratoryjna.

 

Pytania o współczesne formuły duchowości I LABORATORIUM INTERDYSCYPLINARNE

21.08 - 25.08. 2017 I g. 14.00 - 19.00 I Miejsce: Polski Teatr Tańca (sala nr 2) 


W trakcie laboratorium interdyscyplinarnego chcielibyśmy poszukiwać artystycznych sposobów na przetworzenie i zmaterializowanie poszukiwań metafizycznych, inspirowanych nowoczesną filozofią i nauką. Odwieczne pytania – takie jak „dlaczego istniejemy?” i „skąd przychodzimy?” chcielibyśmy zobaczyć jako aktualne i pozbawione naiwności. Łącząc różne środki artystycznego wyrazu, pragniemy wydobyć na światło dzienne to, co z pozoru zapomniane, wyparte z oficjalnego słownika nauk humanistycznych jako naiwne, a na czym opierała się niegdysiejsza (nieakademicka) tradycja myślenia: lęk, zachowawczość, nostalgię, melancholię, ucieczkę, chorobę na sens – całą gamę ludzkich nieszczęść i tajemnic, które wiodą ukryty żywot w cieniu nowoczesności.  Rewersem i odpowiedzią na indywidualne doświadczenie egzystencjalne  będzie dla nas kolektywna praca nad zadaniami związanymi z tworzeniem performatywnych reprezentacji abstrakcyjnych, złożonych problemów duchowości. Duchowość utożsamiamy tu z wewnętrznym pejzażem istot żywych, niezwiązany z żadną konkretną religią; wszystko to, co wymyka się z kapitalistycznego rachunku, ale jest niezaprzeczalną przestrzenią potrzeb i pytań.

Podstawą naszych badań będą postantropocentryczne nurty myślenia takie jak transhumanizm, animal studies czy ontologia zorientowana na przedmiot. Co stanie się, jeśli zastąpimy przepaść między światem a ludźmi badaniem nie-ludzkich sposobów widzenia i doświadczania? O jakich formach duchowości możemy spekulować w XXI wieku?  Jakich bogów znajdziemy w świecie przyrody? Co jest przejawem metafizyki w projektowaniu sztucznej inteligencji? Jak uchwycić ambiwalencję epoki, która za cel postawiła sobie poprawę życia ludzi, a jednocześnie sprowadziła na świat zupełnie nowe, nieznane dotąd, rodzaje cierpienia?

 „Nigdy w historii ludzie nie wierzyli w więcej abstrakcyjnych i nienamacalnych bytów niż dziś. Dawniej oczywiście powszechnie wierzono w anioły, omeny i świętych, ale na ich miejscu pojawiły się znacznie dziwniejsze twory: kwazary, czarne dziury, neutrony, dinozaury, dryf kontynentalny, neandertalczycy, Obłok Oorta i nieświadomość. […] Czas roi się od wirów i zakrętów, nie jest pochodem naprzód. Wszystkie kraje są „krainami kontrastu”, mieszają się w nich składniki pochodzące z różnych epok historycznych. Dotyczy to nawet naszych własnych ciał i kodów genetycznych: Mogę użyć wiertarki elektrycznej, ale mogę też użyć młotka. Pierwszy wynalazek liczy sobie trzydzieści pięć lat, drugi setki tysięcy […]. Część moich genów liczy sobie pięćset milionów lat, inne mają trzy miliony, jeszcze inne sto tysięcy lat, a czas powstania moich zwyczajów waha się od kilku dni do kilku tysięcy lat. ” (Graham Harman, Książę sieci. Bruno Latour i metafizyka).

Prowadzenie: Magda Szpecht (reżyserka), Anna Met (scenografka), Kuba Słomkowski (muzyk)
 

***

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w laboratorium?

Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: a.krolica@ptt-poznan.pl. O wynikach naboru uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu do 1 lipca 2017 roku. Udział w laboratoriach jest bezpłatny*, o ile uczestnik będzie obecny na wszystkich zajęciach.

Co ma zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać: list motywacyjny z CV oraz informację o oczekiwaniach uczestnika.

 

Organizator: Movements Factory Foundation
Pobierz obrazki

Współorganizator: Polski Teatr Tańca

Pobierz obrazki

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznań

#poznanwspiera

Pobierz obrazki

Partner:

logotyp młyńska 12

Patronat medialny: 

taniec