22.12.2017
Konkurs na realizację premiery w ramach programu „Rok bogów w Polskim Teatrze Tańca”
wieczór boski

Przypominamy, że Polski Teatr Tańca ogłosił na początku sezonu artystycznego konkurs na realizację premiery w ramach programu „Rok bogów w Polskim Teatrze Tańca” i powoli zbliżamy się do terminu nadsyłania zgłoszeń. 

Idea programu pn. „Rok bogów w Polskim Teatrze Tańca” jest zogniskowana wokół polskich boskich spraw, postaci i symboliki, w których boskość zjawisk/figur rozumiana jest jako uzus lub aklamacja, uznanie społeczne bądź samouznanie. 2018 - Rok bogów jest częścią aktualnie realizowanego programu (na lata 2016-2020) działalności Polskiego Teatru Tańca oddającym hasło „Polski/wielko-polski”, który ma zadanie gloryfikować polską sztukę.

Założeniem jest, że premierowy spektakl zostanie włączony do stałego repertuaru Polskiego Teatru Tańca i prezentowany wielokrotnie w różnych ośrodkach w Polsce i za granicą. Premierom towarzyszyć będą spotkania z artystami oraz panel naukowy zorganizowany we współpracy z poznańskimi ośrodkami akademickimi.

Premiera wybranego spektaklu odbędzie się w połowie czerwca 2018 r. w Poznaniu.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Dodatkowo zamieszczamy wykaz sprzętu technicznego Polskiego Teatru Tańca, który pozostaje do dyspozycji podczas produkcji premiery.

Zapraszamy do udziału w konkursie twórców zainteresowanych tematyką roku bogów i współpracą z artystami Polskiego Teatru Tańca!

Warunki konkursu:

Udział w Konkursie jest możliwy poprzez zgłoszenie pracy konkursowej obejmującej opis koncepcji reżyserskiej lub choreograficznej podpisanej przez autora albo autorów, listę realizatorów oraz kosztorys produkcji, które należy przesłać do 22 grudnia 2017 r. pocztą na adres: Polski Teatr Tańca – Balet Poznański, ul. Kozia 4, 61 – 835 Poznań oraz w wersji elektronicznej na adres email: konkurs.ptt@gmail.com. Termin uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie praca konkursowa wpłynie do siedziby Teatru.

Nagroda:

Nagrodą w konkursie jest zaproszenie do negocjacji autora lub autorów jednej wybranej pracy, a następnie zlecenie realizacji spektaklu premierowego.

Terminy:

22 grudnia 2017 r.  – ostatni dzień nadsyłania prac;

8 stycznia 2018 r. – zakończenie I etapu konkursu;

29 stycznia 2018 r. – zakończenie II etapu konkursu i wyłonienie zwycięzcy

połowa czerwca 2018 r. – premiera zwycięskiego spektaklu

Koszty realizacji spektaklu, w tym honorariów, ponosi Polski Teatr Tańca.
Prace nie spełniające warunków Konkursu określone w Regulaminie niniejszego konkursu i nadesłane po upływie terminu zgłaszania prac, nie będą brane pod uwagę.
Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza jednocześnie akceptację przez autora lub autorów tej pracy Regulaminu niniejszego Konkursu.
Polski Teatr Tańca zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz jego nierozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu

Wykaz sprzętu technicznego Polskiego Teatru Tańca