04.11.2017
Dziady_kopia.doc na Scenie Tańca Studio I WARSZAWA
DZIADY, SCENA TAŃCA STUDIO, Tomasz Bazan, Iwona Pasińska,
Dziady, Scena Tańca Studio, Tomasz Bazan, Iwona Pasińska

Dziady_kopia.doc | Scena Tańca Studio I Warszawa 

"Dziady_kopia.doc" już niebawem zaprezentujemy w Warszawie. Realizacja spektaklu odbędzie się 4 listopada a o godz. 18:00 w ramach szóstej odsłony III edycji projektu Sceny Tańca Studio, realizowanego przez Teatr Studio oraz Instytut Muzyki i Tańca przy wsparciu Biura Kultury miasta stołecznego Warszawy i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kuratorami trzeciej odsłony programu Róbmy miłość, a nie wojnę! są Anna Królica i Adam Kamiński. 

Spektakl Tomasza Bazana inspirowanym “Dziadami” Mickiewicza oraz “Trylogią Ciągu” Wiliama Gibsona.

„Dziady’’ Mickiewicza to dla mnie współczesne odbicie idei rytuału. Świat rytuału mający na celu otworzenie innych wymiarów duchowych i kontakt z rzeczywistością rozszerzoną poza naszą percepcję; to współczesna próba człowieka niejako dążącego, aby ,,uzyskać’’ inną wiedzę i poszerzone możliwości własnego ciała i umysłu. „Dziady_kopia.doc” to dzisiejsza konfrontacja człowieka poszukującego logosu nieograniczonej wiedzy w zderzeniu z czasem i światem niematerialnym, wyrażanym za pomocą języka futurologicznych technologii. „Dziady” to przede wszystkim narracja o ciele zagrożonym zagładą, ale i próba uporządkowania niepoznanego – dzisiaj wyrażanego na polu współczesnej kultury przez poszukiwania nowej humanistyki przejawiającej się w dekonstrukcji pojęć.

Choreografia próbująca przekraczać samą siebie: skodyfikowane struktury oraz jasno wytyczone ciągi. To pakt z niemożliwym, który na skutek ryzykownej, granicznej gry z własnym ciałem staje się w pewien sposób uchwytny. Współczesna nauka i medycyna zna podobne mechanizmy zachodzące w ciele ludzkim i potrafi je empirycznie badać w sposób coraz bardziej pełny i zrozumiały: współczesne badania nad neuroprzekaźnikami serotoniny i co za tym idzie zwiększaniem realnej, krótkotrwałej siły mięśniowej spowodowały w ostatnich dekadach niezwykły, skokowy rozwój wielu dyscyplin olimpijskich w postaci niemal komputerowej precyzji w wypracowywaniu planów treningowych zawodników.

Osiąganie wyższego rodzaju świadomości, katharsis, stan upojenia duchowego, świadome śnienie, pęknięcia w strukturze świadomości, opuszczanie ciała przez świadomość – te wszystkie efekty osiągane były we wszystkich kulturach poprzez odpowiednie praktyki psychofizyczne. Rozwijane przez wieki stawały się naturalnym sposobem poszerzania ludzkich umiejętności, zarówno tych duchowych jak i fizykalnych. Dzisiaj, wydaje się, tę rolę w coraz większy sposób przejmuje świat sieci i rozwój nauki. Jednym z najciekawszych zjawisk jest pojawienie się wirtualnej rzeczywistości rozszerzonej, w której człowiek niemal bezgranicznie może poszerzyć zakres swojego ciała i możliwości poznawczych w zależności od algorytmów zaprogramowanego urządzenia. (Tomasz Bazan)

*Spektakl wyłącznie dla widzów dorosłych

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MKiDN