22.12.2017
Życzenia na Boże Narodzenie

Drodzy, Szanowni, Cudowni, Kochani,

w tym magicznym momencie chcielibyśmy wszystkim Widzom i Artystom, którzy z nami byli, podziękować za to, że chcieli dzielić z nami czas, przestrzeń, a nade wszystko - doświadczenie teatru i ekspresji poprzez ruch.

Kończący się Rok Guślarzy był w Polskim Teatrze Tańca rokiem mitów, wierzeń i obrzędów, przyczynkiem do refleksji nad współistnieniem świata materialnego i duchowego.

Z okazji Bożego Narodzenia, będącego jedną z najpiękniejszych tradycji, łączących dawną polską obyczajowość ze współczesnością, życzymy piękna, dobra, prawdy, marzeń, spotkań oraz… ulegania zaklęciom, otwierającym nowe drogi myślenia i poznania.

 

Polski Teatr Tańca