26.09.2019
ROZMÓWNICA: „Dlaczego tańczą artefakty?” - 26 września 2019

26 września 2019 o godz. 18.30, już w nowym sezonie artystycznym, powracamy do czwartkowych rozmównic– comiesięcznych spotkań poświęconych kształtowaniu języka do dyskusji o wrażeniowym i znaczeniowym wymiarze ruchu, przy wsparciu ekspertów i w żywym kontakcie z widzami.

Naszymi gośćmi będą: prof. UAP Janusz Bałdyga, autor performensów, instalacji, obiektów i rysunków, od 1979 roku członek teatru Akademia Ruchu – jednego z najbardziej oryginalnych zespołów eksperymentalnych, określanego mianem teatru gestu i narracji wizualnej, prowadzący Pracownię Sztuki Performance na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Druga rozmówczyni to Agnieszka Jachym, tancerka, choreograf, uczestniczka projektów temporaere theater w Berlinie i Dreźnie, tancerka Tanzcompagnie Giessen, autorka spektaklu teatru tańca „Getto krakowskie” w Teatrze Nowym Proxima (2018), laureatka drugiej nagrody na festiwalu SCENA OTWARTA 2018 w Tarnowie za solo choreografię pt. „Naj”.

Odwołując się do artykułu prof. Janusz Bałdygi pt. „Taniec jako performans – rzeźba jako taniec”, przygotowanego do monografii jubileuszowej Polskiego Teatru Tańca pt. „PTT 1973 – 2018”, podyskutujemy o związkach tańca i ruchu z różnymi dyscyplinami zaliczanymi do sztuk wizualnych. Poruszać się będziemy między dwoma biegunami – performansem, gatunkiem silnie graniczącym z teatrem oraz rzeźbą, tradycyjnie zaliczaną do sztuk plastycznych. Jakie relacje łączą taniec współczesny z przestrzenią galerii i muzeum? W jaki sposób rzeźba, instalacja, artefakt mogą być skutkiem albo zapisem aktu tańca? My odbiorcy, potrafimy wymienić setki przykładów rzeźb, które unieruchamiają postać w dynamicznej pozie. Ale czy wszyscy znamy prace współczesnych artystów, które uruchamiają zachowania społeczne i określone relacje między ludźmi?

Ciało jako rzeźba, relacja performer – przedmiot, wymiana impulsów między poruszającym się ciałem i nieruchomym przedmiotem będą tematem ruchowej improwizacji, którą poprowadzi Agnieszka Jachym. Uczestnicwo w zadaniu pozwoli nam połączyć teoretyczną dyskusję sztuce z doświadczaniem jej na sobie (od godz. 19.30).

Dopełnieniem wieczoru będzie kompozycja Andrzeja Koniecznego, multinstrumentalisty, twórcy muzyki współczesnej, improwizowanej i filmowej, która w zależności od potrzeb i sugestii publiczności może przybrać formę akompaniamentu do tańca lub krótkiego koncertu.

WSTĘP WOLNY.

Przypomnijmy, że ideą „rozmównic” jest ukazywanie zjawisk tańca i ruchu w jak najszerszym kontekście interdyscyplinarnym. Pragniemy, aby Polski Teatr Tańca stał się przyjaznym miejscem do prowadzenia dyskusji, dialogowania i oświetlania fenomenu ruchu  z różnych perspektyw, zarówno artystycznych, jak badawczych. Staramy się łączyć dyskusje teoretyczne z praktyką improwizacyjną. Dotychczas naszymi gośćmi byli: filozof prof. Roman Kubicki, mgr Małgorzata Sobocińska z Instytutu Historii Sztuki PAN, informatyk, fizyk i kognitywista, prof. Włodzisław Duch, prof. Agnieszka Jelewska, teatrolożka, współzałożycielka Humanities/Art/Technology Research Center na  Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, socjolog ciała dr Dominika Byczkowska – Owczarek z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz tancerze, choreografowie i pedagodzy Artur Bieńkowski, Anna Haracz, Kaya Kołodziejczyk, Anna Nowak, Mirosław Różalski i Jacek Przybyłowicz.

Partnerem medialnym cyklu rozmównic jest kwartalnik TANIEC.