Aktualne oferty

ASYSTENTKA / ASYSTENT DYREKTORÓW z obsług sekretariatu

Wymiar etatu 1/1 (cały)
Umowa na trzymiesięczny okres próbny
Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

I Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne
a)  wykształcenie wyższe, licencjackie;
b)  minimum roczne doświadczenie w pracy w jednostce publicznej, preferowane instytucje kultury;
c)  znajomość podstaw prawno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury,
d)  znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

2. Wymagania dodatkowe
a) obsługa komputera w systemie MacOS, znajomość programów edytora tekstów i
arkuszy kalkulacyjnych;
b) dyspozycyjność, komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość.

3. Dodatkowe zalety
a) umiejętność pozyskiwania środków finansowych;
b) rozeznanie w ekonomicznych aspektach wydatkowania środków publicznych; c) kreatywność.

II Zakres wykonywanych zada
1)  koordynowanie przepływu dokumentów w Teatrze,
2)  prowadzenie rejestru zarządzeń, umów, w tym wyodrębnionego katalogu umów
prawnoautorskich,
3)  wykonywanie zadań związanych z z zapewnieniem dostępności Teatru osobom ze
szczególnymi potrzebami, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062)
4)  nawiązywanie kontaktów z osobami, instytucjami, zakładami pracy mogącymi podjąć współpracę z Teatrem.
5)  pośredniczenie w kontaktach pomiędzy dyrektorami a ww. podmiotami.
6)  aktywna pomoc przy opracowywaniu projektów umów i porozumień dotyczących zakresu
prowadzonych spraw oraz nadzór nad ich realizacją.
7)  przygotowanie na zlecenie dyrektora wstępnych zbiorczych analiz i sprawozdań.
8)  samodzielna realizacja wyznaczonych celów.
9)  ścisła współpraca ze wszystkimi działami Polskiego Teatru Tańca.

III Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z podaniem numeru telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji;
 2. List motywacyjny;
 3. CV;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Polski Teatr Tańca w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

IV. Informacje dodatkowe:

1. Oferty należy składać do dnia 6 sierpnia 2021:
a) na adres mailowy: teatr@ptt-poznan.pl oraz u.kasprzak@ptt-poznan.pl
b) na adres korespondencyjny: Polski Teatr Tańca, 61-818 Poznań, ul. Taczaka 8.
2. Ocena wstępna ofert do dnia 10 sierpnia 2021.
3. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbędą się po ww. terminie. O terminie rozmowy
kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

V Oferujemy

 1. Ciekawa, rozwijająca praca w międzynarodowym, twórczym zespole Teatru;
 2. Stabilne zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
 3. Pakiet świadczeń socjalnych;
 4. Realny wpływ na rozwój instytucji.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-818 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach akt sprawy będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia naboru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

MENADŻER TECHNICZNY OBIEKTU

Wymiar etatu 1/1 (cały)

Umowa na 3. miesięczny okres próbny. Od zaraz !!!!!!! 

Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

I Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne

wykształcenie średnie techniczne;

2. Wymagania dodatkowe, preferowane

 • znajomość j. angielskiego (stopień komunikatywny); 
 • pełna dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność, zaangażowanie;

II Proponowane warunki zatrudnienia:

 • miejsce pracy w nowo otwartej, nowoczesnej siedzibie Polskiego Teatru Tańca przy ul. Stanisława Taczaka 8;
 • praca w pełnym wymiarze w podstawowym systemie czasu pracy.

III Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania technicznego siedziby Teatru, w tym przez koordynację serwisu i przeglądów instalacji ppoż., elektrycznych, teletechnicznych, wentylacyjnych, sanitarnych, telekomunikacyjnych; diagnozowanie usterek, awarii oraz skuteczne ich usuwanie; 
 • obsługa i analiza danych BMS; ustawianie parametrów urządzeń;
 • drobne prace montażowe i remontowe;
 • utrzymywanie porządku w instalacjach i przeznaczonych dla nich pomieszczeniach

CV + Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy przesłać niezwłocznie na adres:

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna 

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-835 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od dnia złożenie dokumentacji aplikacyjnej  zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
 7. Uczestnikom naboru przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

Menadżer w Dziale Kuratorskim

Wymiar etatu 1/1 (cały)

Umowa na trzymiesięczny okres próbny

Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne
 • wykształcenie wyższe min. licencjackie - preferowane kierunki humanistyczne (teatrologia, muzykologia, kulturoznawstwo, media) lub ekonomiczne (ekonomia, zarządzanie, marketing, zarządzanie w kulturze);
 • minimum roczne doświadczenie w pracy w instytucjach kultury lub projektach realizowanych w obszarze kultury lub współpraca przy projektach zagranicznych;
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B1.

 

      2. Wymagania dodatkowe

 • biegła obsługa komputera w systemie MacOS, znajomość programów edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych;
 • znajomość programów dotacyjnych w obszarze kultury i teatru;
 • dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość.

      3. Dodatkowe zalety

 • umiejętność pozyskiwania środków finansowych;
 • rozeznanie w ekonomicznych aspektach wydatkowania środków publicznych;
 • kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań

 1. Zarządzanie ofertą kulturalną Teatru;
 2. Realizacja programu merytorycznego Teatru: spektakle, projekty, wydarzenia artystyczne;
 3. Marketing programu artystycznego Teatru;
 4. Tworzenie wniosków o dofinansowanie oraz ich rozliczanie;
 5. Współtworzenie planów rozwoju artystycznego Teatru;
 6. Planowanie tras wyjazdowych i tournee artystycznych;
 7. Działania impresaryjne prowadzące do realizacji spektakli na scenach zewnętrznych w Polsce i zagranicą;
 8. Nawiązywanie współpracy z międzynarodowymi festiwalami tańca;
 9. Zdobywanie nowych partnerów i kontrahentów Teatru.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z podaniem numeru telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji;
 2. List motywacyjny;
 3. CV;
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez (Polski Teatr Tańca w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

 

IV. Informacje dodatkowe:

 1. Oferty należy składać do dnia 20 czerwca 2021:
 • na adres mailowy: teatr@ptt-poznan.pl;
 • na adres korespondencyjny: Polski Teatr Tańca, 61-818 Poznań, ul. Taczaka 8.

      2. Ocena wstępna ofert do dnia 22 czerwca 2021.

     3. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbędą się po ww. terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni              telefonicznie lub na adres mailowy. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

V. Oferujemy

 1. Stabilne zatrudnienie w samorządowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
 2. Wynagrodzenie: 4.000 PLN brutto + dodatek stażowy;
 3. Pakiet świadczeń socjalnych;
 4. Ciekawa, rozwijająca praca w międzynarodowym, twórczym zespole Teatru;
 5. Realny wpływ na rozwój instytucji.

 

VI. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Taczaka 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Taczaka 8, 61-818 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie trzech miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach akt sprawy będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia naboru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

SPECJALISTA DS. MULTIMEDIÓW z obowiązkami grafika komputerowego

Wymiar etatu 1/1 (cały)
Umowa na trzymiesięczny okres próbny.
Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

Wymagania w stosunku do kandydatów:
Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie wyższe;
 • Spełnianie jednego z poniższych warunków:
 • ukończone studia magisterskie, licencjackie, podyplomowe lub równoważne kursy o jednej ze specjalności: grafika komputerowa, komunikacja wizualna, design, multimedia lub podobne;

        lub

 • minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z grafiką komputerową i multimediami.

Wymagania dodatkowe

 • Biegła obsługa komputera w systemie MacOS;
 • Znajomość programów edytora tekstów i arkuszy kalkulacyjnych;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro) 
 • Dyspozycyjność i komunikatywność, samodzielność, dokładność, terminowość.

 

Dodatkowe zalety:

 • Kreatywność;
 • Doświadczenie w przygotowaniu wniosków do programów grantowych.

 

Zakres wykonywanych zadań

 1. Tworzenie i obróbka materiałów graficznych i filmowych;
 2. Obsługa fotograficzna wydarzeń teatralnych (bez spektakli);
 3. Nagrywanie i montaż materiałów filmowych (bez spektakli);
 4. Obsługa graficzna strony www Teatru, social-mediów i innych internetowych kanałów informacyjnych;
 5. Aktualizacja treści strony www Teatru (CMS);
 6. Marketing programu artystycznego Teatru;
 7. Realizacja programu merytorycznego Teatru: spektakle, projekty, wydarzenia artystyczne.

Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z podaniem numeru telefonu kontaktowego i adresu do korespondencji;
 • CV;
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Informacje dodatkowe:

Oferty należy składać do dnia 7 czerwca 2021 r. do godz. 12.00

 • na adres mailowy: teatr@ptt-poznan.pl;
 • na adres korespondencyjny: Polski Teatr Tańca, 61-818 Poznań, ul. Taczaka 8

Wynagrodzenie: 4.000 PLN brutto + dodatek stażowy.

Ocena wstępna ofert do dnia 7 czerwca 2021.
Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbędą się po ww. terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Taczaka 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Taczaka 8, 61-818 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach akt sprawy będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia naboru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.

 

TECHNIK SCENY - montażysta

Wymiar etatu 1/1 (cały)

Umowa na 3. miesięczny okres próbny, od zaraz 2021.

Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne

 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do prac fizycznych;
 • Pełna dyspozycyjność:
 • Znajomość zaplecza scenicznego.

2. Mile widziane:

 • Uprawnienia elektryczne do 1kV
 • Znajomość j. angielskiego (stopień komunikatywny);
 • Pełna dyspozycyjność;
 • Zdolności manualne, umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność, gotowość do podwyższania kwalifikacji;
 • Prawo jazdy kat. B.

II. Proponowane warunki zatrudnienia:

  • Miejsce pracy siedziba Polskiego Teatru Tańca oraz miejsce realizowania spektakli w Kraju i poza granicami.
  • Wynagrodzenie: 3.600 zł brutto plus dodatek stażowy.
  • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od 10:00 do 18:00.

III. Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

 • Obsługa prób i spektakli w siedzibie oraz spektakli wyjazdowych (kraj i zagranica), dźwiganie ciężarów (podłoga baletowa, elementy widowni, wyposażenie techniczne);
 • Obsługa techniczna siedziby Teatru;
 • Praca w zespole technicznej obsługi sceny.

Składanie ofert niezwłocznie, najpóźniej do 14.05.2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w miesiącu maju br.

CV + Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy przesłać na adres: teatr@ptt-poznan.pl. oraz zam.publ@ptt-poznan.pl.

IV. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-818 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach akt sprawy będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia naboru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.