Odpowiednie dać Tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu