Choreografia  i reżyseria: Karina Adamczak-Kasprzak, Agata Ambrozińska-Rachuta
Kostiumy: Adriana Cygankiewicz
Video i reżyseria światła: Daniel Stryjecki
Muzyka: Bester Qartet, Jello Biafra i No Means No,  Robert R,  Kira Skov, W. A. Mozart

Realizacja światła: Mariusz Porada, Przemysław Gapczyński
Realizacja dźwięku: Zuzanna Majewska, Mateusz Rogaliński
Inspicjent: Mariola Hendrykowska
Kierownik zespołu artystycznego: Anna Gruszka
Kierownik techniczny: Grzegorz Okupniak
Organizacja produkcji: Katarzyna Anioła
Czas trwania: 45 minut

Premiera: 9 października 2014, Centrum Kultury ZAMEK

Obsada:
Józef - Artur Bieńkowski
Doktor Gotard, pensjonariusz, subiekt - Zbigniew Kocięba
Konduktor, pensjonariusz, subiekt - Marcin Motyl
Adela, pensjonariuszka, subiekt, pielęgniarka - Agata Ambrozińska-Rachuta
Matka, pensjonariuszka, subiekt, pielęgniarka - Karina Adamczak-Kasprzak
Bianka, pensjonariuszka, subiekt, pielęgniarka - Agnieszka Fertała
Subiekt, pensjonariusz - Adrian Radwański

Inspiracją do powstania spektaklu „Sanatorium” jest proza Bruno Schulza, a zwłaszcza tekst "Sanatorium pod klepsydrą" oraz jego adaptacja filmowa w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Twórczość Bruno Schulza stanowi swoisty fenomen literacki,  będący wyjątkową materią dla gatunku, jakim jest teatr tańca. Zderzenie dwóch światów schulzowskiego oraz świata ruchu i tańca może być nową propozycją odczytania jego twórczości.

Autorki spektaklu oparły swoje kreacyjne działania na  interdyscyplinarności i wielopłaszczyznowości  środków artystycznych. Proces twórczy  łączy  formy ruchowe i taneczne muzyczne i audiowizualne oraz inne działania realizowane w przestrzeni sztuk wizualnych. W warstwie ruchowej autorki choreografii  oparły się na improwizacji oraz indywidualnych predyspozycjach psychoruchowych zaproszonych do współpracy artystów.

Całość procesu przebiegała w formule laboratorium twórczego, gdzie indywidualny gest każdego z artystów wpływał na ostateczny kształt spektaklu. W warstwie wizualnej wykorzystane są w sposób szeroki i niestandardowy multimedia np.: na scenie pojawiać się będą tancerze jako "ekrany" na których wyświetlana będzie projekcja, która zbudowana będzie na bazie grafiki, kolorów oraz elementów hiperrealistycznych.


Sanatorium   Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 


Recenzje

Zdjęcia ze spektaklu

  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski
  • Sanatorium, foto. Maciej Zakrzewski