29.04.2021
Jesteśmy otwarci!
inauguracja1
inauguracja2
inaiguracja3
inauguracja4

Jesteśmy otwarci i czekamy na Pańtwa z niecierpliwością i ogromną radością 29 i 30 maja na pierwszych spektaklach „na żywo” we własnej przestrzeni przy ul. Taczaka 8.

Sprawdź pierwsze spektakle Polskiego Teatru Tańca we własnej siedzibie

Zanim się jednak spotkamy, pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim, który sprzyjali nam i pomagali podczas prowadzenia inwestycji, wspólnie z nami organizowali inaugurację siedziby online. Także wszystkim tym, od których otrzymaliśmy gorące życzenia, piękne prezenty, niezapomniane listy, serdeczne słowa wsparcia. Jesteśmy pewni, że nowa przestrzeń w Poznaniu będzie niezwykłym centrum sztuki tańca, przyciągającym artystów i widzów, inspirującym do kreacji i do rozmowy. Mamy nadzieję, że będziecie nam Państwo towarzyszyć w dalszej wędrowce, bo w przypadku naszego teatru zakorzenienie stymuluje ciekawość i podwaja energię do podróży w nieznane. 

Dziękujemy z całego serca:

naszym patronom honorowym - Panu Marszałkowi Markowi Woźniakowi i Panu Prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi 

Zarządowi Województwa Wielkopolskiego - dysponentowi środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020+

Radnym Województwa Wielkopolskiego

Panu Dyrektorowi Włodzimierzowi Mazurkiewiczowi, Pani Dyrektor Izabeli Witkiewicz, Panu Dyrektorowi Pawłowi Napierale, Dyrekcji i Pracownikom Gabinetu Marszałka, Departamentu Kultury, Departamentu Gospodarki Mieniem i Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, 

Panu Wojciechowi Gaczkowi, przedstawicielowi inżyniera kontraktu - Agencji Inwestycyjnej TERRA 

Panom Stanisławowi Krukowi oraz Łukaszowi Kawczyńskiemu,  Prezesom  Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego  Budopol - Poznań Sp. z o.o. o oraz Panu Pawłowi Włodarczykowi - Kierownikowi budowy  

Panu prof. Jerzemu Gurawskiemu i Pracowni Architektonicznej ARPA

Panu Mirosławowi Różalskiemu i Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej w Poznaniu

Instytutowi Muzyki i Tańca, patronowi akcji Narodowe Tańczenie, które odbyło się w ramach akcji tańczMY 

Pani Monice Myśliwiec, przewodniczącej Sekcji Tańca i Baletu ZASP,

kolektywowi .Wju, klubowi Schron, Fundacji Dam Dam i Stowarzyszeniu Eklektiv

patronom medialnym: TVP Kultura, kulturapoznan.pl/IKS, Wielkopolska. Kultura u podstaw, portalom e-teatr.pl i taniecpolska.pl 

Gościom inauguracji w czynnościach zawodowych 

naszym Widzom, Sąsiadom i wszystkim, bez których urzeczywistnienie marzenia o własnej przestrzeni Polskiego Teatru Tańca nie byłoby możliwe. 

Piękne, zielone drzwi do budynku przy ulicy Taczaka 8 od 29 maja będą otwarte dla gości. Już dziś zapraszamy do środka!

#Taczaka8 #PolskiTeatrTańca #siedziba PTT

fot. Andrzej Grabowski