14.08.2017
Laboratorium technologii | LABORATORIA TWÓRCZE
lab technologii
agnieszka jelewska
michał krawczak
lab twórcze

Trwa nabór na Laboratoria Twórcze, które ruszają już w sierpniu w Polskim Teatrze Tańca

Wyobrażamy sobie „Laboratoria” jako specyficzną przestrzeń do nabywania nowych kompetencji, poszukiwań twórczych, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Tym projektem wychodzimy naprzeciw pojawiającemu się nowemu modelowi funkcjonowania kultury, w którym wspólna praktyka to nierzadko badania i/lub praca laboratoryjna.

 

Ciało i przestrzeń soniczna / laboratorium technologiczne

14.08. - 19.08.2017 | g. 16.30 - 21.30 | Miejsce: UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz zajęcia w przestrzeni miejskiej i w naturze.

 

W jaki sposób pracować z technologią w sztuce? Jak prowadzić badania w sztuce z wykorzystaniem technologii? Gdzie kończy się doświadczenie „naturalne” a zaczyna „technologiczne”? Na te, i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi w czasie zajęć laboratoryjnych. Wszystkie ćwiczenia praktyczne połączone będą z istotnymi zagadnieniami współczesnej sztuki i nauki – tak aby sztuka, nauka i technologia stanowiły wspólną perspektywę postrzegania rzeczywistości. Szczególnym narzędziem, które będziemy eksplorować będzie dźwięk i mechanizmy jego somatycznego doświadczania. Dźwięk będziemy zatem traktować nie tylko jako słyszalną falę akustyczną, ale także jako element przestrzeni wchodzący w bezpośrednie interakcje z naszym ciałem.

Efektem pracy będzie wspólne stworzenie przestrzeni performatywnej opartej o instalację dźwiękową, projekcję wideo i obiekty dźwiękowe (ostateczna forma będzie wynikiem interakcji pomiędzy uczestnikami laboratorium).

W czasie zajęć laboratoryjnych planujemy zrealizować dwa obszary zagadnień związanych ze współczesną sztuką i nauką:

1.            Estetyka molekularna i ekologia dźwięku

2.            Psychogeologia i biokomunikacja

W ramach pierwszego obszaru podyskutujemy na temat najnowszych koncepcji estetyki molekularnej, transwersalności doświadczenia dźwięku, mechanizmów percepcji sonicznej w przestrzeni, słyszenia ciałem, doświadczenia dźwięku w ruchu (a także doświadczenia ruchu w przestrzeni dźwięku) itd. Drugi obszar to zderzenie się z fascynującymi teoriami dotyczącymi współczesnych koncepcji psychogeologicznych, na nowo systematyzujących ludzkie doświadczanie tego, co „ożywione” i „nieożywione”, postulujących rozumienie  geologii jako źródła życia i procesów psychologicznych. W tej części interesować nas będą także nowoczesne mechanizmy biokomunikacyjne, bioakustyczne i biosemiotyczne, opisywane w badaniach naukowych.

Wszystkie te zagadnienia, choć wydają się bardzo skomplikowane i teoretyczne, służyć nam będą przede wszystkim jako poszerzenie perspektywy poznawczej do działań twórczych. W czasie naszego intensywnego laboratorium będą one wykorzystywane jako narzędzia do pracy praktycznej z technologią.

W czasie spotkań stosować będziemy różne formy pracy – m.in. warsztatu technicznego, w czasie którego pracować będziemy nad instalacją, czy realizację eksperymentów w różnych przestrzeniach (otwartych/zamkniętych, naturalnych/urbanistycznych).

 

Warsztat przeznaczony jest dla osób otwartych na działania transdyscyplinarne i eksperymentalne, praktyków i teoretyków wszystkich dziedzin, studentów i absolwentów.

Wszystkie narzędzia do pracy zapewniamy my. Od uczestników oczekujemy zaangażowania i bardzo otwartych głów.

Prowadzenie: Agnieszka Jelewska / Michał Krawczak

Humanisties/Art/Technology Research Center UAM

 

***

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w laboratorium?

Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: a.krolica@ptt-poznan.pl. O wynikach naboru uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu do 1 lipca 2017 roku. Udział w laboratoriach jest bezpłatny*, o ile uczestnik będzie obecny na wszystkich zajęciach.

Co ma zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać: list motywacyjny z CV oraz informację o oczekiwaniach uczestnika.

 

Organizator: Movements Factory Foundation

Pobierz obrazki

Partner: Polski Teatr Tańca

Pobierz obrazki

Kuratorka: Anna Królica

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznań

Pobierz obrazki