12.04.2022
Eksplozja tańca – tournée Polskiego Teatru Tańca po scenach polskich
Żniwa
Traumstadt
Kurka wodna albo urojenie
Romeos&julias unplagued
Romeos and Julias

Eksplozja tańca - gdy tradycja zderza się z nowoczesnością – tournée Polskiego Teatru Tańca po scenach polskich” - tak brzmi nazwa projektu, w ramach którego spektakle „Żniwa”, „Romeos&Julias unplagued. Traumstadt”, „Kurka Wodna albo urojenie” podróżują po kraju w sezonie artystycznym 2021/2022, upowszechniając  taniec i teatr tańca jako uniwersalny język komunikacji wyrażający najistotniejsze problemy współczesności.

Trzy spektakle Polskiego Teatru Tańca prezentowane w pięciu miastach Polski składają się na spójny cykl, którego osią jest artystyczna eksplozja powstała ze zderzenia tradycji z nowoczesnością na kilku różnych poziomach.

W spektaklu „Żniwa” mit powrotu Odysa wkomponowany w obrzędowość związaną z rolniczym cyklem natury zderza się ze współczesnym problemem siania kłamstw, nienawiści i zbierania krwawego żniwa.

Z kolei „Kurka Wodna albo urojenie” wychodzi z dramatów Witkacego, by zderzyć się z kryzysem sztuki w obliczu przemian społecznych i postawić trudne egzystencjalne pytania o teraźniejszość.

„Romeos and Julias unplagued. Traumstadt” to tekst Szekspira zderzony z pandemiczną rzeczywistością, w której młodzi wciąż gonią za miłością i marzeniami, prześladowani przez śmierć i fatum. W każdym z tych spektakli klasyka i tradycja w sposób twórczy łączą się z nowoczesnością, a ekspresja teatru tańca kreuje nowe wartości w krytycznym dyskursie o aktualnej rzeczywistości.

Celem projektu jest zaprezentowanie tego repertuaru zróżnicowanej publiczności w pięciu ośrodkach w Polsce, tak by dać jej możliwość obcowania na żywo z wysokiej jakości sztuką teatru tańca, do której ze względu na pandemiczne ograniczenia dostęp był utrudniony. Dodatkowym celem projektu będzie budowanie i stymulowanie rozwoju publiczności tańca i teatru tańca w kraju. Dlatego też nie bez znaczenia są miejsca prezentacji spektakli (oraz współrealizatorzy zadania) uwypuklających interdyscyplinarność teatru tańca.

 „Żniwa” w reżyserii Igora Gorzkowskiego i choreografii Iwony Pasińskiej  inspirowane tradycyjnymi obrzędami z pieśniami ludowymi, śpiewanymi na żywo przez Adama Struga zaprezentujemy 12.04.2022 publiczności w Domu Młodzieży w Katowicach. Dzięki współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” ten spektakl kierujemy do środowiska widzów obeznanych z repertuarem ludowym, ale także do miłośników tańca z całej aglomeracji górnośląskiej.

„Romeos and Julias uplagued. Traumstadt”, zrealizowany w koprodukcji z bodytalk z Münster, przedstawiliśmy publiczności Festiwalu Dni Sztuki Współczesnej w Białymstoku (27.05.2022). Dzięki współpracy z Zamojskim Domem Kultury zaprezentujemy go także widzom z województwa lubelskiego (28.10.2022). Trzecim miejscem prezentacji będzie Kutnowski Dom Kultury - gdzie szansę poznania tego niezwykłego przedstawienia - będzie miała publiczność Jesiennych Spotkań Teatralnych (26.10.2022).

Osadzona w dziełach Stanisława Ignacego Witkiewicza,  „Kurka Wodna albo urojenie”w reżyserii Igora Gorzkowskiego i choreografii Iwony Pasińskiej, dzięki Słupskiemu Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo, zaprezentowana będzie 17.09.2022 roku w mieście, w którym odbywa się Międzynarodowy Festiwal Interpretacji Dzieł S.I. Witkiewicza "Witkacy pod strzechy" i w którym zgromadzono największą na świecie kolekcję dzieł malarstwa tego artysty.

Program dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Taniec”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz ze środków finansowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

MDKIN

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego logo