31.10.2020
Do 31 października czekamy na prace w konkursie "1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund"!
konkurs rok szyderców

W Międzynarodowym Dniu Tańca Polski Teatr Tańca ogłosił po raz czwarty konkurs pn. „1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund”. 

Od początku istnienia jego celem jest tworzenie przestrzeni rejestrującej kreatywne podejście do zjawiska tańca, teatru i ruchu.

W latach ubiegłych trójdzielna nazwa konkursu „1 strona - 1 spojrzenie - 180 sekund” odpowiadała kolejno 3 kategoriom prac, które można było nadsyłać w dziedzinie literatury, fotografii i filmu. W roku 2020 poszerzamy - dotychczas jedynie fotograficzną - kategorię „1 spojrzenie” o prace graficzne, rzeźbiarskie i malarskie. 

Konkurs ma charakter otwarty, czekamy na prace wcześniej niepublikowane. 

Jury przyzna 3 główne nagrody finansowe oraz po trzy honorowe wyróżnienia w każdej z części konkursu - „1 strona”(prace literackie), „1 spojrzenie” - (prace fotograficzne, graficzne, malarskie i rzeźbiarskie), „180 sekund” (prace filmowe). 

Regulamin przewiduje przyznanie odrębnej Nagrody Publiczności. 

Wszystkie nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej Polskiego Teatru Tańca. 

Termin nadsyłania prac: 31 października 2020 roku. 

Prosimy o przesyłanie prac konkursowych na adres konkurs.ptt@gmail.com oraz wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (link poniżej). 

Prace literackie i fotograficzne powinny mieć formę elektroniczną. Czekamy na prace rzeźbiarskie, malarskie i graficzne w formie dokumentacji zdjęciowej. 

Czekamy na utwory audiowizualne przesłane poprzez przekazanie linku wraz z hasłem dostępu za pośrednictwem VIMEO albo YOU TUBE. 

Regulamin 

Formularz aplikacyjny.