17.08.2020
IV edycja Laboratoriów Twórczych

TEATR W ORANŻERII
IV edycja Laboratoriów Twórczych 

17-22 sierpnia 2020
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

 

Zapraszamy do udziału w cyklu nieodpłatnych warsztatów teatralnych, polegających na rekonstrukcji takich zjawisk jak, obraz i dźwięk, ruch i słowo oraz gest.

„Laboratoria Twórcze: Teatr w Oranżerii” to projekt kreatywnego spotkania artystów Polskiego Teatru Tańca z lokalną społecznością Dobrzycy i przyległych powiatów. Koncepcja zespołowej pracy zawodowców z amatorami opierać się będzie o wspólne warsztaty, podczas których stworzone zostanie przedstawienie, oparte o fragmenty tekstu „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.

Korzystając z narzędzi warsztatowych (ruchu, obrazu dźwięku, słowa, gestu) zgłębiona będzie kategoria ziemiaństwa, która ściśle powiązana jest z miejscem realizacji zadania - Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespołem Pałacowo-Parkowym, a która wymaga warunków „laboratorium”, by rozumieć jej istnienie i wpływ na lokalną społeczność, jej zwyczaje oraz oddziaływanie na przyjezdnych i zmianę ich stanu wiedzy.

W Roku Szyderców - idiomu obowiązującemu w Polskim Teatrze Tańca w roku 2020 - skoncentrowanym wokół dystansu i ironii, „wielkomiejscy mieszczanie” i „lokalni ziemianie” będą mogli stworzyć nową jakość za pośrednictwem tańców, symboli, tekstów i obrazów, które razem złożone doprowadzą do realizacji spektaklu teatralnego. „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza jest szkolną lekturą, a więc pozycją popularną i międzypokoleniową. Ze względu na to, że oddaje warstwę przesłania tegorocznej edycji Laboratoriów, spotkania (warsztaty i wykłady) będą się koncentrowały wokół tej książki. Dzięki spójnemu źródłu inspiracji w szósty dzień spotkań będzie możliwe zaproponowanie przez uczestników Laboratoriów spektaklu. Wydarzeniem zamykającym cykl będzie radosna potańcówka.

 

Wydarzenie zakłada 5 laboratoriów twórczych realizowanych dzień po dniu od poniedziałku do piątku, po 6 godzin dziennie, w dwóch blokach zajęć - części wykładowej (1,5h) i warsztatowej (4,5h), zakończonych w sobotę cyklem prób i realizacją spektaklu.

Na każde z laboratoriów zapraszamy 50 osób, z czego 15 musi stanowić stałą grupę, aktywnie uczestniczącą w realizacji spektaklu, stanowiącego zwieńczenie projektu.

 

PROGRAM: 

poniedziałek, 17 sierpnia 2020
g. 10.30-12.00 / wprowadzenie
g. 12.00-17.00 / zajęcia

LABORATORIUM SŁOWA
prowadzenie: Paulina Jaksim, Sandra Szatan, Paweł Malicki

Będzie to praca z tekstem i sensem tego, co wspólnie tworzymy. Będziemy opierać się na fragmentach dzieł Gombrowicza i poprzez pracę z jego słowem odkrywać go na nowo. To będzie praca osnuta wokół neologizmów, zdrobnień, cytatów, dyskusji, zadań aktorskich i improwizacyjnych z użyciem środków werbalnych. Skupimy się na dramaturgicznym ujęciu całości, spójności wobec głównego pomysłu i konsekwencji w budowaniu określonych elementów składowych.

 

wtorek, 18 sierpnia 2020
g. 10.30-12.00 / wprowadzenie
g. 12.00-17.00 / zajęcia

LABORATORIUM RUCHU
prowadzenie: Agnieszka Jachym, Patryk Jarczok, Daniel Michna

Podczas laboratorium ruchu zapoznamy uczestników z metodami improwizacji, jakimi często posługują się tancerze w swojej pracy przy tworzeniu spektakli. Punktem wyjścia dla naszych działań będzie ciało jako instrument, z którego wydobywamy ruch oraz przestrzeń, w której działamy indywidualnie i grupowo. Będziemy szukać niekonwencjonalnych rozwiązań w ciele, a poprzez gry i zadania wcielimy się w swoje różne oblicza.

 

środa, 19 sierpnia 2020
g. 10.30-12.00 / wprowadzenie
g. 12.00-17.00 / zajęcia

LABORATORIUM GESTU
prowadzenie: Evelyn Blue, Julia Hałka, Katarzyna Rzetelska

To warsztat, przywracający szczególną uwagę naszym gestom, postawom i mimice, które podkreślają znaczenie naszych relacji z drugą osobą oraz mają wpływ na stworzenie formy całego ciała i jego odbioru przez nasze otoczenie. Spróbujemy wykorzystać dostępne nam narzędzia pozawerbalne jako środki określające status społeczny jednostki. Przyjrzymy się pojedynczym elementom naszego ciała i ruchu, współgrającym ze sobą jak i uniezależnionym od całości.

 

czwartek, 20 sierpnia 2020
g. 10.30-12.00 - wprowadzenie
g. 12.00-17.00 - zajęcia

LABORATORIUM DŹWIĘKU
prowadzenie: Kacper Bożek, Zbigniew Kocięba, Dominik Kupka

Warsztat ten pozwoli uczestnikom na czynny udział w tworzeniu warstwy muzycznej i dźwiękowej spektaklu, przy wykorzystaniu niestandardowych rozwiązań twórczych. Wykorzystując między innymi ciało jako instrument, w tym również nasze głosy, stworzymy materiał, który będziemy mogli modyfikować poprzez zabawę rytmem i tempem. InspIrując się kulturą ziemiańską i wykorzystując pieśni czy przyśpiewki, sprawdzimy jak w „gombrowiczowski” sposób warstwa akustyczna może zostać włączona w relacje ze słowem, ruchem i kostiumem.

 

piątek, 21 sierpnia 2020
g. 10.30-12.00 / wprowadzenie
g. 12.00-17.00 / zajęcia

LABORATORIUM OBRAZU
prowadzenie: Emily Wong-Adryańczyk, Katarzyna Kulmińska, Jerzy Kaźmierczak

Naszym zadaniem jest opracowanie warstwy wizualnej, w tym nie tylko stroju, jaki będzie współgrał i współtworzył ideę spektaklu, ale również przestrzeni scenicznej, która niesie ze sobą swój sens. Będziemy rozszerzać konteksty wizualne i twórcze poprzez indywidualną pracę z materiałem- jego przetwarzaniem, nadawaniem mu formy, poszukiwaniem symboliki i wykorzystaniem w odpowiednim, przemyślanym kontekście. 

 

sobota, 22 sierpnia 2020
g. 10.30-15.00 / cykl prób
g. 16.00-17.00 / spektakl

 

PREZENTACJA SPEKTAKLU
opartego na fragmentach powieści „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza

Spektakl będzie podsumowaniem całotygodniowej pracy podczas warsztatów, z udziałem publiczności złożonej z zainteresowanych osób oraz pozostałych uczestników laboratoriów - ich części wykładowej.

 

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w Laboratoriach Twórczych „Teatr w Oranżerii”?

  1. Wystarczy wysłać zgłoszenie na adres: sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl do 12 sierpnia 2020 roku ze wskazaniem, w którym bloku tematycznym chcieliby Państwo uczestniczyć lub też zgłosić chęć codziennego, aktywnego uczestnictwa we wszystkich warsztatach, łącznie z prezentacją spektaklu dnia ostatniego; podając swoje dane imienne i teleadresowe (numer telefonu, adres mailowy).
  2. O wynikach naboru uczestnicy zostaną indywidualnie powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu lub telefonicznie do 14 sierpnia 2020 roku.
  3. Udział w Laboratoriach jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu. 
  4. Wysłanie zgłoszenia wiąże się z akceptacją Regulaminu (dostępny poniżej)
  5. Przed rozpoczęciem zajęć będą Państwo poproszeni o podpisanie zgłoszenia i oświadczenia Uczestnika o zapoznaniu się z Regulaminem, zgody na wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenia COVID-19.

 

>> Regulamin [POBIERZ] <<

 

Zgłoszenia:

sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl 
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy / Zespół Pałacowo-Parkowy
tel. +48 62 741 30 39 wew. 21

 

więcej informacji:

Michał J. Stankiewicz
koordynator projektu
Polski Teatr Tańca
e-mail: m.stankiewicz@ptt-poznan.pl
tel. +48 600 099 316

 

organizator: Polski Teatr Tańca

logo

 

 

partner: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy

mzd

 

 

rck

 

Projekt „Laboratoria Twórcze: Teatr w Oranżerii” współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

sdt

 

patronat medialny:

logo tvp

 

radio

 

gw

 

eteatr