22.10.2020
Clash! With dancing portraits

Już w tę niedzielę rozpoczniemy cykl „CLASH! With dancing portraits” prezentujący tancerzy Polskiego Teatru Tańca. Każdego dnia o godz.16.00 między 25.10 a 8.11.2020 ukaże się portret wybranego tancerza, który ruchem opowie o sobie, wykreowanej postaci lub stanie, w którym się znajdował. Każdy miał dowolność interpretacji, liczyła się kreatywność, a jedynym wspólnym mianownikiem była scena. 

Zapraszamy!

Wkrótce CLASH! International Festival. Zachęcamy do śledzenia nas na Facebook i YouTube!

Więcej informacji znajdziesz na: http://clashproject.eu

Cykl odbywa się w ramach projektu CLASH! When Classic And Contemporary Dance Collide And New Forms Emerge, współfinansowanego z unijnego programu Kreatywna Europa (Grant Agreement No 2018-2032/001-001).

…………………………………………………………………………………….

This Sunday, we are starting a cycle „CLASH! With dancing portraits” presenting dancers of Polish Dance Theatre. A portrait of chosen dancer will be shown each day at 4 p.m., between 25th of Oct and 8th of Nov. She/he depicts her/himself, created character or state of mind through the movement. Each of them had freedom of interpretation. Creativity mattered and the only common denominator was stage.

Be with us!

CLASH! International Festival coming soon. Stay tuned and follow us on Facebook and YouTube!

Find more information:http://clashproject.eu

The event takes place within project „CLASH! When classic and contemporary dance collides and new forms emerge”, co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union; Grant Agreement n° 2018 – 2032 /001 – 001.

#creativeurope #kreatywnaeuropa #ballettodiroma #deridadancecenter #420people #companhiadedanzadealmada #universitalasapienza