13.12.2020
Międzynarodowy Festiwal CLASH! / Uniwersytet La Sapienza oraz Balletto di Roma
Clash!

Międzynarodowy Festiwal CLASH! 

Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością

 

Dzień 6 | 13 grudnia 2020 roku – kuratorzy: Uniwersystet La Sapienza w Rzymie oraz Balletto di Roma

Transmisja o godz. 18.00  na www.clashproject.eu oraz Facebooku Polskiego Teatru Tańca 

Prezentacja w języku angielskim.

 

Temat: CLASH! Doświadczenie: Wnioski, nowe ścieżki i perspektywy.

Co Projekt CLASH! ujawnił w zakresie wspólnej wiedzy i nowych perspektyw w kontakcie między partnerami ? W jaki sposób Projekt CLASH!, sektor taneczny i cały sektor sztuki scenicznej zareagował na nagłą i niespodziewaną sytuację związaną z COVID - 19 w zakresie digitalizacji treści? Jakie są dobre praktyki, z których możemy wyciągnąć wnioski i wykorzystać je w przyszłości? Jak zmienia się dostęp do finansowania w odpowiedzi na nowe wyzwania sektora kultury, jak cyfryzacja i zrównoważony rozwój? To kluczowe pytania, na które odpowiedzi będziemy szukać podczas ostatniego dnia Międzynarodowego Festiwalu CLASH! Tego dnia przy dwóch międzynarodowych „okrągłych stołach” zasiądą prelegenci z Komisji Europejskiej i ważnych europejskich sieci kulturalnych i tanecznych. Na koniec zostanie wykonany utwór videodance The Hybrid in Dance Models. Visual Storytelling of Choreographic Creative Processes, wyprodukowany przez Uniwersytet La Sapienza w Rzymie.

 

Program:

Prezentacja dnia Festiwalu przez Letizię Gioia Monda (Uniwersytet La Sapienza w Rzymie), dyrektor artystyczną Międzynarodowego festiwalu CLASH!

Okrągły stół: „Fundusze UE dla sektora kultury: Co dalej?”. Jakie polityki, programy i fundusze są dostępne dla sektora kultury w nadchodzącym okresie programowania UE (2021/2027)? Francesca Billi, ekspert ws. międzynarodowych relacji związanych z Projektem CLASH! będzie moderatorem rozmowy z udziałem  trzech przedstawicieli głównych instytucji europejskich: Martę Gutierrez Benet (DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury - Erasmus+), Willibrorda Sluijtersa (Dg Regio - fundusze strukturalne) i Pedro Velazqueza (DG ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury – Creative Europe). Okrągły stół ma na celu dostarczenie użytecznych i aktualnych informacji na temat funduszy dostępnych dla praktyków kultury i tańca.

Spektakl videodance zespołu Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie: The Hybrid in Dance Models. Visual Storytelling of Choreographic Creative Processes

Praca ma na celu przedstawienie wizualnej opowieści o choreograficznych procesach twórczych, opracowanych przez pięć zespołów tanecznych, partnerów Projektu CLASH! Pokazuje strategie stosowane przez choreografów  w celu hybrydyzacji modeli tanecznych i dostosowania ich analogowej praktyki do choreograficznych artefaktów cyfrowych.

Autorzy i realizatorzy:

Reżyseria i montaż: Chiara Crupi

Dramaturgia Letizia Gioia Monda

Wkład audiowizualny: Balletto di Roma, 420PEOPLE, Polski Teatr Tańca, Companhia de Dança de Almada, Derida Dance Center

Okrągły stół: „Sztuki widowiskowe i cyfrowe języki. Nowe perspektywy podczas i po kryzysie związanym z pandemią COVID-19.” Letizia Gioia Monda (adiunkt ds. technologii cyfrowych w dziedzinie tańca i spektakli teatralnych na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie) będzie moderowała dyskusję pomiędzy trzema głównymi prelegentami z najważniejszych sieci i organizacji kulturalnych UE. Celem okrągłego stołu jest przedstawienie wizji, spostrzeżeń i doświadczeń na temat roli, jaką technologie cyfrowe odgrywają podczas pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem procesu cyfryzacji języka tańca i choreografii jako części naszej kultury.

Instytucje wspierające:

CAE - Culture Action Europe - Cinedans of Amsterdam - Creative Europe Desk Italia

Zobacz pełen program festiwalu

Projekt CLASH! 

Festiwal „CLASH! Kiedy taniec klasyczny i współczesny spotykają się i powstają nowe formy” jest  ostatnią częścią projektu Clash!, którego partnerami są Balletto di Roma (lider projektu), Uniwersytet La Sapienza w Rzymie (Włochy), 420PEOPLE (Czechy), Companhia de Dança de Almada (Portugalia), Derida Dance Centre / Art Link Foundation (Bułgaria) oraz  Polski Teatr Tańca (Polska). Projekt CLASH! ma na celu wspieranie zespołów tanecznych z Europy Południowej i Wschodniej, tradycyjnie bardziej aktywnych w obszarze szkoleń i produkcji klasycznej, w rozwoju nakierowanym na produkcje związane z tańcem współczesnym, który obecnie wymaga nowych narzędzi szkoleniowych, nowego wewnętrznego zarządzania i nowych strategii rozwoju publiczności. CLASH! wspiera również cel, jakim jest promowanie wymiany i obiegu utworów i artystów na poziomie europejskim.

Wydarzenie odbywają się w ramach projektu CLASH! When Classic And Contemporary Dance Collide And New Forms Emerge, współfinansowanego z unijnego programu Kreatywna Europa (Grant Agreement No 2018-2032/001-001).

 

 Międzynarodowy festiwal CLASH!  

Hybryda modeli tanecznych – między klasyką a współczesnością

Strona internetowa  | Facebook 

E-mail: comunicazione@ballettodiroma.com 

#kreatywnaeuropa #ballettodiroma #deridadancecenter #420people #companhiadedanzadealmada #universitalasapienza