30.11.2020
Nowe wydawnictwo Polskiego Teatru Tańca
skrypt rozmównic w Polskim Teatrze Tańca

„Nieoczywiste związki tańca z nauką i sztuką - skrypt rozmównic w Polskim Teatrze Tańca” - taki tytuł nosi publikacja, zrealizowana przez Polski Teatr Tańca we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach „Programu wydawniczego 2020”. 

Wydawnictwo nawiązuje do formy naukowego skryptu i składa się ośmiu z artykułów przygotowanych na bazie rozmównic pt. "Co nam każe tańczyć?", "Dlaczego nie ta tańca?", "Jak mózg tańczy", "Jak przestrzeń tańczy?", "Dlaczego ucieleśniamy wiedzę?" , "Dlaczego tańczą artefakty?" "Jak tańczą polityki?" i "Jak porusza się muzyka?”, zorganizowanych w 2019 roku przez Polski Teatr Tańca. „Rozmównice” to cykl dyskusji o wrażeniowej percepcji i znaczeniowej interpretacji tańca, podczas którego, przy wsparciu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki, staramy się kształtować język dyskursu o sztuce ruchu i budzić zainteresowanie jej ulotnym przekazem w interdyscyplinarnym i międzypokoleniowym gronie odbiorców.

Założeniem organizatorów było odkrywanie przed publicznością i przed sobą nawzajem, nieoczywistych aspektów sztuki tańca, ukazanie tego zjawiska przez pryzmat dyscyplin nauki i sztuki, które są pozornie od tańca odległe, ale po wnikliwej analizie okazują się mieć z nim wiele wspólnego. Pojęcie tańca jest niezwykle szerokie, obejmuje sytuacje sceniczne i niesceniczne, pomyśleliśmy zatem, że im szersze spektrum zainteresowań naszych gości, tym obraz pełniejszy. Naszymi gośćmi byli: filozof prof. Roman Kubicki, historyczka sztuki mgr Małgorzata Sobocińska z Instytutu Historii Sztuki PAN, kognitywista, prof. Włodzisław Duch, prof. Agnieszka Jelewska, teatrolożka i badaczka relacji między ciałem, przestrzenią i technologią, socjolog ciała dr Dominika Byczkowska – Owczarek, prof. UAP i performer Janusz Bałdyga, prof. Dorota Piontek, politolożka i medioznawczyni oraz prof. Zbigniew Kozub, kompozytor, Spotkaliśmy się także z tancerzami, choreografami i pedagogami Arturem Bieńkowskim, Anną Haracz, Kaya Kołodziejczyk, Anną Nowak, Mirosławem Różalskim, Jackiem Przybyłowiczem, Agnieszką Jachym, Aurorą Lubos i Maciejem Kuźmińskim.

Przyjęta koncepcja skryptu pozwoliła na uwypuklenie najważniejszych refleksji, które pojawiły się podczas rozmównic. Artykuły opracowała, współprowadząca rozmównice (wraz z Robertem Chodyłą) Anna Koczorowska. Całość publikacji dopełnia syntetyczne posłowie, będące podsumowaniem kluczowych tez, które mogą stać się zaczynem inicjującym badania naukowe, łączące refleksję nad tańcem z metodami badawczymi właściwymi dyscyplinom filozofii, historii sztuki, kognitywistyki, teatrologii, socjologii, politologii oraz teorii muzyki. 

Wydawnictwo dystrybuowane będzie podczas wydarzeń organizowanych przez Polski Teatr Tańca, wizyt studyjnych, spektakli wyjazdowych oraz kolejnych rozmównic.

#imitpolska #Instytut Muzyki i Tańca #programwydawniczy 

 

imit

 

Współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

sdt