23.12.2020
Archiwa Polskiego Teatru Tańca w formie cyfrowej
Krzesany, choreografia: Conrad Drzewiecki

Polski Teatr Tańca we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca zrealizował projekt polegający na przeprowadzeniu digitalizacji części materiałów archiwalnych.

Założeniem projektu była cyfryzacja fragmentu zbiorów Polskiego Teatru Tańca, polegająca na przegraniu i opisaniu materiałów audiowizualnych z kaset VHS na dyski zewnętrzne SSD. Na nośnikach VHS zostały utrwalone liczne spektakle Polskiego Teatru Tańca z lat 80-tych i 90-tych XX wieku oraz pierwszej dekady wieku XXI, stanowiące nieoceniony zapis historii Teatru w jej najulotniejszej formie - czyli niedającego się powtórzyć w identycznej postaci przedstawienia realizowanego na scenie. Kolejne sceny, obsady, indywidualna interpretacja artystów, relacje istniejące pomiędzy tancerzami, nierzadko też reakcja publiczności to ślad, który może być tylko uchwycony przez nagranie audio-wideo. Digitalizacja bogatego zasobu archiwalnego umożliwia zachowanie tego wyjątkowego świadectwa.

Przypomnijmy, że do podstawowego zakresu działalności Polskiego Teatru Tańca, zgodnie ze statutem, należy gromadzenie, dokumentacja i udostępnianie materiałów dotyczących teatru oraz zarządzanie archiwum. Zadaniem Instytutu Muzyki i Tańca jest podejmowanie działań w celu stworzenia warunków powszechnego dostępu do zgromadzonej twórczości audiowizualnej.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mdkin

Współorganizator:

Logotyp Instytutu Muzyki i Tańca

Zdjęcia pochodzą ze spektaklu „Krzesany” w choreografii Conrada Drzewieckiego, który znalazł się wśród zdigitalizowanych zasobów.

Fot. Z archiwum Polskiego Teatru Tańca