20.02.2021
ROZMÓWNICA ONLINE - otwieramy nowy rozdział
Rozmównica online Antropodstęp

20 lutego o godz. 17.00 na FB oraz YT Polskiego Teatru Tańca, spotkaniem pt. „Antropo(d)stęp” otwieramy nowy rozdział w cyklu „rozmównic” w Polskim Teatrze Tańca. Wraz z idiomem „Człowiek – Roślina”, wokół którego w 2021 roku ogniskuje się program Polskiego Teatru Tańca, rozpoczynamy etap intensywnego zainteresowania tematyką bioróżnorodności form natury, dostrzegania „spektakli tańca” w zjawiskach przyrodniczych, pytań o granice sprawczości człowieka, a także o nieoczywiste możliwości relacji pomiędzy światem flory a kulturą ludzką.

Chcielibyśmy spotkać się z badaczami, pasjonatami, aktywistami i ekokrytykami zgłębiającymi interdyscyplinarną dziedzinę humanistyki ekologicznej oraz artystami wizualnymi, fotografami, kompozytorami, eseistami i poetami, których fascynuje świat roślin jako źródło międzygatunkowych  inspiracji i autonomiczny porządek estetyczny. Każdego z naszych rozmówców będziemy prosić o sprecyzowanie własnego rozumienia słowno – pojęciowej zbitki „człowiek – roślina”, aby stworzyć różnorodną paletę możliwych definicji oraz bodziec poznawczy dla widzów Polskiego Teatru Tańca i twórców, którzy zechcą z nami współpracować.

Pierwszymi gośćmi nowego cyklu będą: Szymon Kaczmarek oraz dr Andrzej Marzec – filozof, krytyk filmowy, redaktor „Czasu Kultury”, autor książki „Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności” (2015). Poszukiwania badawcze Marca skupiają się wokół spekulatywnego realizmu, ontologii zwróconej ku przedmiotom oraz „ ciemnej ekologii”.  W kwietniu 2021, nakładem wydawnictwa PWN ukaże się jego najnowsza książka"Antropocień – filozofia i estetyka po końcu świata" (2021), która już otrzymała nominację do nagrody Fundacji Identitas.

Szymon Kaczmarek  to reżyser teatralny, który współpracował z takimi teatrami, jak Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Narodowy Teatr Stary w Krakowie, Teatr Dramatyczny w Warszawie, a obecnie wraz z choreografem Mikołajem Karczewskim i dramaturgiem Żelisławem Żelisławskim i z zespołem Polskiego Teatru Tańca przygotowuje spektakl pt. „Walka o ogień i wzrost gospodarczy”. Spektakle współtworzone przez Szymona Kaczmarka otrzymały wiele nagród - m.in. w konkursie Nowe Sytuacje na festiwalu Malta 2008,  na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnego BlogTXT w Schauspielhaus w Grazu (2008) czy na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku w (2019).

W naszej rozmowie odkrywać będziemy pogranicza geologii i filozofii.

Porozmawiamy o antropocenie, antropopostępie, antropopodstępie, antropopułapce i postantropocentyzmie.

Przyjrzymy się cieniowi, w którym gatunek ludzki – metaforycznie – pogrążył dobroczynne działania  innych organizmów żywych.

I spróbujemy nazwać, jakich „nieludzkich aktorów” w teatrze świata nie doceniamy.

Wstęp wolny.

Zapraszamy na FB i YT, ale także na Spotify Polskiego Teatru Tańca, na którym można znaleźć „rozmównice” w wersji audio.

Prowadzenie: Anna Koczorowska i Robert Chodyła

Patronem medialnym cyklu „rozmównic” jest kwartalnik TANIEC.  

 

Taniec