27.03.2021
Międzynarodowy Dzień Teatru 2021
Kurka Wodna albo urojenie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru

 

życzmy sobie nawzajem

powrotu teatru żywego, 

za którym tak długo i mocno tęsknimy.

 

Wspólnoty przeżycia,

bezpośredniego kontaktu,

fizycznej współobecności

wyzwalającej przepływ energii

między sceną a publicznością.

 

Radości ze spotkań,

które są naturą teatru.

 

Zachowania organicznej więzi między twórcami i widzami.

 

Oby cyfrowa technologia znów była wyborem, nie koniecznością.

 

Iwona Pasińska z zespołem Polskiego Teatru Tańca

Fot. Andrzej Grabowski

 

#MiedzynarodowyDzienTeatru #PolskiTeatrTanca

 

Przesłanie Justyny Sobczyk do polskiego środowiska teatralnego oraz orędzie międzynarodowe Helen Mirren: bit.ly/PrzesłaniaMDT2021