Technik sceny - montażysta

Technik sceny - montażysta

Wymiar etatu 1/1 (cały)

Umowa na 3. miesięczny okres próbny, od zaraz 2021.

Możliwość dalszego zatrudnienia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne

 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do prac fizycznych;
 • Pełna dyspozycyjność:
 • Znajomość zaplecza scenicznego.

2. Mile widziane:

 • Uprawnienia elektryczne do 1kV
 • Znajomość j. angielskiego (stopień komunikatywny);
 • Pełna dyspozycyjność;
 • Zdolności manualne, umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność, gotowość do podwyższania kwalifikacji;
 • Prawo jazdy kat. B.

II. Proponowane warunki zatrudnienia:

  • Miejsce pracy siedziba Polskiego Teatru Tańca oraz miejsce realizowania spektakli w Kraju i poza granicami.
  • Wynagrodzenie: 3.600 zł brutto plus dodatek stażowy.
  • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od 10:00 do 18:00.

III. Charakterystyka lub rodzaj wykonywanej pracy:

 • Obsługa prób i spektakli w siedzibie oraz spektakli wyjazdowych (kraj i zagranica), dźwiganie ciężarów (podłoga baletowa, elementy widowni, wyposażenie techniczne);
 • Obsługa techniczna siedziby Teatru;
 • Praca w zespole technicznej obsługi sceny.

Składanie ofert niezwłocznie, najpóźniej do 14.05.2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne w miesiącu maju br.

CV + Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy przesłać na adres: teatr@ptt-poznan.pl. oraz zam.publ@ptt-poznan.pl.

IV. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka 8, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
 3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającym z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych.
 5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-818 Poznań.
 6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Dane osobowe w ramach akt sprawy będą przetwarzane przez okres 2 lat od zakończenia naboru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca.
 7. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.