Peer Learning Workshops by ICK from Amsterdam
Warsztaty dla tancerzy organizowane przez ICK z Amsterdamu
Peer Learning Workshop in the frame of UP2DANCE project
Warsztaty i wymiana doświadczeń w ramach projektu Up2Dance
Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pożyczki
UP2DANCE
UP2DANCE
We summarize International CLASH! Festival!
UP2DANCE - panele dyskusyjne
TA MARA