Biuletyn
Informacji
Publicznej

Biuletyn informacji publicznej
Status prawny

Polski Teatr Tańca jest instytucją kultury, dla której organizatorem jest samorząd Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do rejestru instytucji kultury nr RIK 15.
PTT posiada osobowość prawną.

Organizacja

Regulamin Organizacyjny
Schemat Organizacyjny

Organy zarządzające

Zgodnie ze statutem Teatru osobą zarządzającą instytucją kultury jest Dyrektor, który działa przy pomocy zastępcy dyrektora i głównego księgowego. Przy Teatrze może działać Rada Teatru, jako organ doradczy i opiniotwórczy, której skład ustala Dyrektor w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Majątek

Określa sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Informacja o prowadzonych
rejestrach, ewidencjach
i archiwach

Archiwum zakładowe Polskiego Teatru Tańca zostało założone w 2001 roku. Zgromadzono w nim materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną obejmującą okres od momentu powstania Teatru tj. od roku 1973 do dziś. Materiały archiwalne stanowią zasób Archiwum Państwowego.

W archiwum zakładowym gromadzona jest dokumentacja artystyczna w tym:

  • dokumentacja premierowa
  • wycinki prasowe
  • monografie artystów
  • afisze i plakaty
  • wydawnictwa okolicznościowe
  • dokumentacja audiowizualna
  • dokumentacja z warsztatów i festiwali organizowanych przez PTT
  • jubileusze PTT
  • Informatory i repertuary

oraz dokumentacja nieartystyczna: administracyjna, księgowa i akta osobowe.

Regulamin korzystania z zasobu Archiwum Zakładowego Polskiego Teatru Tańca.

Informacja i zgody dotyczące cookie

Polski Teatr Tańca oraz nasi partnerzy wykorzystujemy pliki cookie oraz wtyczki społecznościowe, które pozwalają na komunikowanie określonych informacji pomiędzy Twoim urządzeniem, a serwisem internetowym. Wybierając przycisk „Wyrażam zgodę” akceptujesz wykorzystywanie plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach prywatności i bezpieczeństwie zbieranych przez nas danych, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności i plików cookie. Znajdziesz tam m.in. listy używanych przez nas plików cookie, przeczytasz o ich funkcjach oraz zobaczysz, kto jest ich dostawcą. Możesz również odmówić zgody lub dokonać spersonalizowanych ustawień, wyrażając zgodę tylko na poszczególne rodzaje plików cookie. W tym celu zaznacz odpowiednie pola poniżej.

Wyrażam zgodę OK