Deklaracja
Dostępności

Zobowiązanie

POLSKI TEATR TAŃCA W POZNANIU (w skrócie PTT):
tel. + 48 61 852 42 41/42
e-mail: teatr[at]ptt-poznan.pl
adres : ul. Taczaka 8, 61-818 PoznańDostępność strony internetowej

Polski Teatr Tańca zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej ptt-poznan.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

• W części filmów z wypowiedziami nie ma napisów dla osób niesłyszących. Pracujemy nad nimi.
• Zdjęcia nie są opisane. Pracujemy nad opisami alternatywnymi. 
• Na stronie internetowej nie ma formularza kontaktowego. Można skontaktować się z Teatrem pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc. 
• Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, prosimy o kontakt i wskazanie wybranych dokumentów.

Data sporządzenia deklaracji
i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-22.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Becelewska, email: teatr@ptt-poznan.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61 858 04 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu prosimy podać:

• imię i nazwisko,
• dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
• opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania jest najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na zgłoszenia odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. W przypadku zgłoszeń wymagających dłuższego nakładu pracy, wyznaczymy nowy termin, który nie będzie dłuży niż niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, określonej w zgłoszeniu, zaproponujemy dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zgłoszenia zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zgłoszenie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych. Nasza strona internetowa jest dostępna także na urządzeniach mobilnych.

Dostępność architektoniczna budynku
Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Taczaka 8. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Teatru, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz co najmniej godzinę przed wydarzeniem organizowanym przez Teatr. Możliwe jest też przejście od strony ul. Kościuszki (otwieranie przez ochronę obiektu po uprzedniej informacji telefonicznej).

Zrzut ekranu 2024-03-27 o 15.59.24.jpg

Dostępność parkingu

Przy ul. Stanisława Taczaka znajdują się miejsca dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (w tym jedno położone przy wejściu do obiektu).

Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość parkowania przy dziedzińcu od strony ul. Kościuszki, gdzie jest dostęp (brak barier architektonicznych) do Dużego Studia (za pośrednictwem windy dla osób ze szczególnymi potrzebami) oraz na poziom 0 (Małe Studio, Foyer, Toalety, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami). Miejsce parkowania udostępnia ochrona obiektu, po uprzednim kontakcie telefonicznym, osobistym lub mailowym.

Dostępność budynku
 • Ulica Stanisława Taczaka wyłożona jest dużymi płytami chodnikowymi bez barier architektonicznych, z uspokojonym ruchem (znak D-40 - strefa zamieszkania, dostępna dla wszystkich uczestników ruchu: pieszych, rowerzystów, kierowców; piesi mają pierwszeństwo).

 • Dostęp do wejścia do Teatru jest dogodny: drzwi do Teatru znajdują się na poziomie ulicy, wolny jest od barier poziomych i pionowych. Drzwi wejściowe mają szerokość ok. 2 metry, nie rozsuwają się automatycznie, przy czym zaraz przy wejściu (poziom 0), po lewej stronie znajduje się całodobowa ochrona, która w każdej chwili może wesprzeć osobę ze szczególnymi potrzebami oraz udzielić informacji, w tym o rozkładzie pomieszczeń.

 • Wszystkie drzwi w Teatrze mają co najmniej 90 cm szerokości i można je otworzyć bez użycia siły. Szerokość korytarzy i przejść to co najmniej 90 cm. Przy każdym pomieszczeniu są tabliczki informujące o jego przeznaczeniu. 

 • Za przejściem bramnym na poziomie 0 znajduje się przestronne foyer z toaletami: damską, męską oraz dla osób ze szczególnymi potrzebami i przewijakiem. Zapewniamy dostęp do wózka inwalidzkiego.

 • Za foyer znajduje się Małe studio z windą (przelotowa 180 stopni, oświetlenie LED, przycisk alarmu, wentylator, kurtyna świetlna) dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak barier architektonicznych, wypukłe przyciski w alfabecie Braille’a z oznaczeniami pięter i alarmu) prowadzącą bezpośrednio do Dużego studia (poziom 1), gdzie zapewniamy miejsce dla maksymalnie 20 osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Duże studio Teatru wyposażone jest w system pętli indukcyjnych minimalizujący zakłócenia akustyczne osobom niedosłyszącym, które korzystają z aparatu słuchowego,  doskonale działający przed sceną oraz w dwóch pierwszych rzędach. O obecności pętli informuje oznakowanie umieszczone przy wejściu na salę - tabliczka z międzynarodowym symbolem informującym o obecności pętli indukcyjnej oraz komunikatem „Pętla indukcyjna Przełącz aparat słuchowy na cewkę telefoniczną T” - oraz przy rzędach siedzeń, gdzie system działa najlepiej.

 • Na poziomie 0 - za pomieszczeniem ochrony (portierni) - znajduje się winda (przelotowa 90 stopni, oświetlenie LED, przycisk alarmu, wentylator, kurtyna świetlna) dla osób ze szczególnymi potrzebami (brak barier architektonicznych, wypukłe przyciski z oznaczeniami pięter i alarmu w alfabecie Braille’a), która prowadzi do wszystkich poziomów Teatru znajdujących się w kamienicy (od poziomu -1 do poziomu 4) dla osób upoważnionych (klienci, realizatorzy, pracownicy Teatru).

 • Pomieszczenia znajdujące się w kamienicy dostępne przeznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  - pomieszczenia kawiarni (poziom P - wysoki parter) z platformą schodową dla osób niepełnosprawnością ruchową; personel jest przeszkolony z obsługi tego urządzenia;
  - sala konferencyjna (poziom P - wysoki parter) oraz pomieszczenia na poziomach od 1 do 4 bez barier architektonicznych (za pośrednictwem windy); 
  - dodatkowo na poziomie + 3 oraz + 4 toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażone w system przywoławczy.

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • Miejsca kluczowe dla obiektu, z punktu widzenia funkcji jaką one pełnią, są odpowiednio oświetlone, tj. zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012.

Ewakuacja

W budynku znajduje się dźwiękowy i świetlny system powiadomienia alarmowego. Obsługa wydarzenia zna zasady ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacja i zgody dotyczące cookie

Polski Teatr Tańca oraz nasi partnerzy wykorzystujemy pliki cookie oraz wtyczki społecznościowe, które pozwalają na komunikowanie określonych informacji pomiędzy Twoim urządzeniem, a serwisem internetowym. Wybierając przycisk „Wyrażam zgodę” akceptujesz wykorzystywanie plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach prywatności i bezpieczeństwie zbieranych przez nas danych, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności i plików cookie. Znajdziesz tam m.in. listy używanych przez nas plików cookie, przeczytasz o ich funkcjach oraz zobaczysz, kto jest ich dostawcą. Możesz również odmówić zgody lub dokonać spersonalizowanych ustawień, wyrażając zgodę tylko na poszczególne rodzaje plików cookie. W tym celu zaznacz odpowiednie pola poniżej.

Wyrażam zgodę OK