Oferty pracy
Wkrótce

Poznań, 1.03.2023 r.

POLSKI TEATR TAŃCA
poszukuje pracownika na stanowisko specjalisty ds. osobowych

Wymiar etatu 1/1 (cały) po przejściu na świadczenie emerytalne obecnego pracownika 

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków 

1) wykonywanie wszelkich czynności dotyczących stosunku pracy, pracowników Polskiego Teatru Tańca, w tym:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy, 
  obsługa systemu kadrowo-płacowego;
 • weryfikacja, ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników;
 • prowadzenie bieżącej ewidencji kadrowej;
 • kontrola zgodności stanu zatrudnienia z planami zatrudnienia;
 • przygotowywanie dokumentacji dla pracowników będących cudzoziemcami 

2) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym prowadzenie dokumentacji;

3) inicjowanie zmian w zakładowym prawie pracy;

4) współpraca ze służbą BHP oraz organami kontroli pracy, GUS.

Nasze wymagania

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie/instytucji zatrudniającej co najmniej 40 pracowników;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ZUS, PFRON;
 • samodzielność oraz odpowiedzialność za wyniki swojej pracy;

Mile widziane

 • znajomość programu kadrowo płacowego RAKSQL;
 • podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kultury oraz prawa pracy w instytucjach kultury;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego 

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę (pierwszy okres zatrudnienia - umowa na okres próbny);
 • świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;
 • wynagrodzenie w wysokości 4.500 złotych brutto + dodatek stażowy;
 • miejsce pracy w nowo otwartej, nowoczesnej siedzibie Polskiego Teatru Tańca przy ul. Stanisława Taczaka 8;
 • praca od 10:00 do 18:00.

Składanie ofert

1. Oferty: CV + kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie należy składać niezwłocznie:

 • na adres mailowy: teatr@ptt-poznan.pl oraz zam.publ@ptt-poznan.pl;
 • lub korespondencyjny: Polski Teatr Tańca, 61-818 Poznań, ul. Stanisława Taczaka 8.

2. Ocena wstępna ofert do dnia 13 marca 2023.

3. Rozmowy kwalifikacyjne kandydatów odbędą się po ww. terminie. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres mailowy. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.
3. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 
5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-835 Poznań.
6. Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od dnia złożenie dokumetacji aplikacyjneh  zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca

Informacja i zgody dotyczące cookie

Polski Teatr Tańca oraz nasi partnerzy wykorzystujemy pliki cookie oraz wtyczki społecznościowe, które pozwalają na komunikowanie określonych informacji pomiędzy Twoim urządzeniem, a serwisem internetowym. Wybierając przycisk „Wyrażam zgodę” akceptujesz wykorzystywanie plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach prywatności i bezpieczeństwie zbieranych przez nas danych, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności i plików cookie. Znajdziesz tam m.in. listy używanych przez nas plików cookie, przeczytasz o ich funkcjach oraz zobaczysz, kto jest ich dostawcą. Możesz również odmówić zgody lub dokonać spersonalizowanych ustawień, wyrażając zgodę tylko na poszczególne rodzaje plików cookie. W tym celu zaznacz odpowiednie pola poniżej.

Wyrażam zgodę OK