Public procurement

 

Poznań, 13.01.2017

ZAWIADOMIENIE o wyborze propozycji cenowej na zadanie "Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2017".

 

 

Poznań, 28.12.2016

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2017”.

 

 

Poznań, 27.12.2016

OGŁOSZENIE o wyborze oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: "Przewozy Zespołu Artystycznego w roku 2017".

 

 

Poznań, 20.12.2016

ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. "Serwer i komputer dla księgowości Polskiego Teatru Tańca".