INITIATION
INICJACJA
Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem
Laboratorium technologii | LABORATORIA TWÓRCZE
Laboratorium słowa | LABORATORIA TWÓRCZE
Laboratorium ruchu | LABORATORIA TWÓRCZE
Laboratorium wieku. LABORATORIA TWÓRCZE
Odpowiednie dać Tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu
Gdzież oni są?
Odpowiednie dać Tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu