Odpowiednie dać Tańcowi słowo. Czwartkowe rozmowy o tańcu
Konferencja: W miejscu i w czasie – Teatr Tańca