Peer Learning Workshop in the frame of UP2DANCE project
Warsztaty i wymiana doświadczeń w ramach projektu Up2Dance
Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pożyczki
UP2DANCE
UP2DANCE
We summarize International CLASH! Festival!
UP2DANCE - panele dyskusyjne
TA MARA
TA MARA
Podsumowujemy Międzynarodowy Festiwal CLASH!