Zamówienia publiczne

 

Poznań, 11.10.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Roboty zabezpieczające dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - PTT – ZP/2620/07/10/2018

- termin składania ofert upływa 26.10.2018 r. o godzinie 12.00

 

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: projekt budowlany

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz robót

11) zał. 8.1.: formularz ofertowy

12) zał. 8.2: przedmiar robót

zał. 8.2 - wersja edytowalna

 

wyjaśnienia do treści SIWZ - 17.10.2018 r.

ogłoszenie z otwarcia ofert - 29.10.2018 r.

 

 

 

Poznań, 26.09.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Roboty zabezpieczające dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - PTT – ZP/2620/06/09/2018

- termin składania ofert upływa 11.10.2018 r. o godzinie 12.00

 

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: projekt budowlany

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz robót

11) zał. 8.1.: formularz ofertowy

12) zał. 8.2: przedmiar robót

zał. 8.2 - wersja edytowalna

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 11.10.2018r.

 

 

 

 

Wyprzedaż elementów scenografii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży elementów scenografii z archiwalnych spektakli Polskiego Teatru Tańca. 

Lista artykułów dostępnych w sprzedaży

Zdjęcia artykułów

Istnieje możliwość obejrzenia oferowanych artykułów. Najbliższy termin (możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu): 6 i 7 sierpnia 2018 roku.

Osoba do kontaktów w sprawie sprzedawanych scenografii: Grzegorz Okupniak – e-mail: g.okupniak@ptt-poznan.pl lub tel: 61 85 80 463.

 

 

Poznań, 20.07.2018

Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa zestawu aparatu fotograficznego z możliwością filmowania"

- nr postępowania PTT-ZP/2621/07/07/2018

- termin składania ofert cenowych upływa 26.07.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Protokół z otwarcia ofert cenowych - 26 lipca 2018 r. 

 

 

Poznań, 05.07.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj” 
- nr postępowania PTT
- ZP/2620/05/07/2018

- termin składania ofert upływa 13.07.2018 r. o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz usług

11) protokół z otwarcia ofert - 13.07.2018 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 01.08.2018 r.

 

 

 

Poznań, 15.06.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem"

- nr postępowania PTT - ZP/2621/04/06/2018

- termin składania ofert upływa 22.06.2018 r.

ogłoszenie o zapytaniu

wyjaśnienie treści zapytania - 21.06.2018 r.

zmiana terminu składania ofert - 21.06.2018 r.

protokół z otwarcia ofert - 28.06.2018 r.

 

 

 

Poznań, 12.06.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj” 
- nr postępowania PTT
- ZP/2620/02/06/2018

- termin składania ofert upływa 20.06.2018 r. o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz usług

informacja o zmianie treści SIWZ - 14.06.2018 r.

informacja dodatkowa - wizja lokalna i dostęp do dokumentacji

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 20.06.2018 r.

 

 

 

Poznań, 05.01.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy zespołu artystycznego w roku 2018"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/01/01/2018

- termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2018 roku

zaproszenie

zmiana zaproszenia - 09.01.2018r.

informacja z otwarcia ofert - 12.01.2018r.

informacja o wyborze oferty - 02.02.2018 r.

 

 

Poznań, 05.01.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2018"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/02/01/2018

- termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2018 roku

zaproszenie

informacja z otwarcia ofert - 02.01.2018 r.

informacja o wyborze wykonawcy - 23.01.2018 r.