Zamówienia publiczne

 

 

Poznań, 02.01.2019

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2019"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/02/01/2019

- termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2019 roku

zaproszenie

wyjaśnienia do treści zaproszenia - 07.01.2019 r.

protokół z otwarcia ofert cenowych - 15.01.2019 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 18.01.2019 r.

 

 

Poznań, 02.01.2019

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy zespołu artystycznego w roku 2019"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/01/01/2019

- termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2019 roku

zaproszenie

protokół z otwarcia ofert cenowych - 10.01.2019 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 15.01.2019 r.

 

 

Poznań, 7.12.2018

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka
(w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj” 
- nr postępowania PTT - ZP/2620/08/12/2018

termin składania ofert upływa, po zmianie, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: program funkcjonalno-użytkowy

4) zał. 1.1: decyzja lokalizacyjna

5) zał. 1.2: koncepcja architektoniczna

6) zał. 1.2.1: koncepcja architektoniczna - rysunki

7) zał. 1.3: opinia techniczna 

8) zał. 1.4: inwentaryzacja 2008 

9) zał. 1.5: badania geotechniczne 

10) zał. 1.6: ekspertyza techniczna

11) zał. 1.7: mapa do celów projektowych

12) zał. 1.8: warunki przyłączenia ENEA

13) zał. 1.9: opinia Aquanet

14) zał. 1.10: opinia VEOLIA wraz z wezwaniem i odpowiedzią

15) zał. 2: wzór umowy

16) zał. 3a: oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania

17) zał. 3b:  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

18) zał. 4: wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

19) zał. 5: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

20) zał. 6: wykaz robót

21) zał. 7: wykaz osób

22) zał. 8: wykaz usług 

23) zał. 9: formularz ofertowy

zał. 10: przedmiar robót

24) zał. 10.1: przedmiar robót konstrukcja i architektura, nawierzchnie zewnętrzne (pdf)

25) zał. 10.2: przedmiar robót konstrukcja i architektura, nawierzchnie zewnętrzne (xls)

26) zał. 10.3. przedmiar robót instalacje elektryczne i teletechniczne (pdf)

27) zał. 10.4: przedmiar robót instalacje elektryczne i teletechniczne (xls)

28) zał. 10.5. przedmiar robót instalacje sanitarne (pdf)

29) zał. 10.6: przedmiar robót instalacje sanitarne (xls)

 

wyjaśnienia treści SIWZ, w tym zmiany ogłoszenia i SIWZ - 18.12.2018 r.

wyjaśnienia treści SIWZ, w tym zmiany ogłoszenia i SIWZ - 31.12.2018 r.

 

protokół z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty - 05.03.2019 r.

 

 

Poznań, 11.10.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Roboty zabezpieczające dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - PTT – ZP/2620/07/10/2018

- termin składania ofert upływa 26.10.2018 r. o godzinie 12.00

 

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: projekt budowlany

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz robót

11) zał. 8.1.: formularz ofertowy

12) zał. 8.2: przedmiar robót

zał. 8.2 - wersja edytowalna

 

wyjaśnienia do treści SIWZ - 17.10.2018 r.

ogłoszenie z otwarcia ofert - 29.10.2018 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 9.11.2018 r. 

 

 

 

Poznań, 26.09.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Roboty zabezpieczające dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - PTT – ZP/2620/06/09/2018

- termin składania ofert upływa 11.10.2018 r. o godzinie 12.00

 

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: projekt budowlany

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz robót

11) zał. 8.1.: formularz ofertowy

12) zał. 8.2: przedmiar robót

zał. 8.2 - wersja edytowalna

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 11.10.2018r.

 

 

 

 

Wyprzedaż elementów scenografii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży elementów scenografii z archiwalnych spektakli Polskiego Teatru Tańca. 

Lista artykułów dostępnych w sprzedaży

Zdjęcia artykułów

Istnieje możliwość obejrzenia oferowanych artykułów. Najbliższy termin (możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu): 6 i 7 sierpnia 2018 roku.

Osoba do kontaktów w sprawie sprzedawanych scenografii: Radosław Muszyński  – e-mail: r.muszyński@ptt-poznan.pl lub tel: 61 85 80 463.

 

 

Poznań, 20.07.2018

Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa zestawu aparatu fotograficznego z możliwością filmowania"

- nr postępowania PTT-ZP/2621/07/07/2018

- termin składania ofert cenowych upływa 26.07.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Protokół z otwarcia ofert cenowych - 26 lipca 2018 r. 

 

 

Poznań, 05.07.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj” 
- nr postępowania PTT
- ZP/2620/05/07/2018

- termin składania ofert upływa 13.07.2018 r. o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz usług

11) protokół z otwarcia ofert - 13.07.2018 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 01.08.2018 r.

 

 

 

Poznań, 15.06.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem"

- nr postępowania PTT - ZP/2621/04/06/2018

- termin składania ofert upływa 22.06.2018 r.

ogłoszenie o zapytaniu

wyjaśnienie treści zapytania - 21.06.2018 r.

zmiana terminu składania ofert - 21.06.2018 r.

protokół z otwarcia ofert - 28.06.2018 r.

 

 

 

Poznań, 12.06.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj” 
- nr postępowania PTT
- ZP/2620/02/06/2018

- termin składania ofert upływa 20.06.2018 r. o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz usług

informacja o zmianie treści SIWZ - 14.06.2018 r.

informacja dodatkowa - wizja lokalna i dostęp do dokumentacji

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 20.06.2018 r.

 

 

 

Poznań, 05.01.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy zespołu artystycznego w roku 2018"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/01/01/2018

- termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2018 roku

zaproszenie

zmiana zaproszenia - 09.01.2018r.

informacja z otwarcia ofert - 12.01.2018r.

informacja o wyborze oferty - 02.02.2018 r.

 

 

Poznań, 05.01.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2018"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/02/01/2018

- termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2018 roku

zaproszenie

informacja z otwarcia ofert - 02.01.2018 r.

informacja o wyborze wykonawcy - 23.01.2018 r.

 

 

 

Poznań, 14.12.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych do Belgradu” 
- nr postępowania PTT - ZP/3820/10/08/2017

- termin składania ofert upływa 21.12.2017 r.

 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 21.12.2017 r.

 

 

Poznań, 4.12.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa reflektorów scenicznych” nr postępowania PTT - ZP/3820/09/11/2017)

- termin składania ofert upływa 11.12.2017 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 13.12.2017 r.

 

 

Poznań, 25.10.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa przenośnego systemu podłogi sprężynującej (podłoga baletowa i podłoze sprężynujące)" - nr postępowania PTT - ZP/3820/08/10/2017

 

zawiadomienie o wyborze wykonawcy - 10.11.2017 r.

 

 

Poznań, 29.09.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa przenośnego systemu podłogi sprężynującej (podłoga baletowa i podłoze sprężynujące)" - nr postępowania PTT - ZP/3820/07/09/2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 24.10.2017 r. 

 

 

 

 

Poznań, 31.08.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych do Chin” 
- nr postępowania PTT - ZP/3820/05/08/2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.10.2017 r.

 

 

Poznań, 1.08.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj”
- nr postępowania PTT - ZP/3820/04/08/2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- ZP/3820/04/08/2017 z dnia 25.08.2017 r. 

  

 

Poznań, 30.06.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj”
- nr postępowania PTT - ZP/3820/03/06/2017

 

Poznań, 14.06.2017

Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka ( w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj”  - nr PTT – ZP/3820/02/06/2017 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.10.2017 r.

 

 

Poznań, 19.05.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj”
- nr postępowania PTT - ZP/3820/01/05/2017