Polski Teatr Tańca poszukuje nowych pracowników do zespołu artystycznego na sezon 2024/25 oraz współpracowników do kontraktowych realizacji międzynarodowych projektów mających się odbyć w roku 2025.

Oczekujemy wysokich umiejętności w zakresie tańca współczesnego, doświadczenia pracy w teatrze tańca lub w międzynarodowych projektach. Audycje zaplanowane są w dniach 01-03 sierpnia 2024 roku, w g.10.00-18.00.  

Kandydaci proszeni są o przesłanie pełnego CV zawierającego:

-   datę urodzenia,

-   adres i adres e-mail,

- wykształcenie

- osiągnięcia zawodowe 

- preferowany dzień audycji. 

Polski Teatr Tańca zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Tancerze zakwalifikowani do udziału w audycjach zostaną powiadomieni drogą mailową o planie audycji.

Termin składania dokumentów upływa 22 lipca 2024 roku.

Kandydaci proszeni są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: audycje@ptt-poznan.pl.

Polski Teatr Tańca nie pokrywa zaproszonym na audycję osobom kosztów podróży, zakwaterowania oraz ubezpieczenia.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

 


Klauzula informacyjna 

Administratorem danych osobowych jest Polski Teatr Tańca z siedzibą w Poznaniu przy ul. Stanisława Taczaka, wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pod nr 15, adres e-mail: teatr@ptt-poznan.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko oraz w celu archiwizacji dokumentów.


Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze. 

Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym wynikającego z Kodeksu pracy, a ich niepodanie skutkuje odrzuceniem oferty ze względów formalnych. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych: email: iod@ptt-poznan.pl lub na adres: ul. Stanisława Taczaka 8, 61-835 Poznań.

Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od dnia złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Polskim Teatrze Tańca
Uczestnikom naboru przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Kandydaci proszeni są o przesłanie zgłoszeń na adres e-mail: audycje@ptt-poznan.pl.

Zobacz również
Informacja i zgody dotyczące cookie

Polski Teatr Tańca oraz nasi partnerzy wykorzystujemy pliki cookie oraz wtyczki społecznościowe, które pozwalają na komunikowanie określonych informacji pomiędzy Twoim urządzeniem, a serwisem internetowym. Wybierając przycisk „Wyrażam zgodę” akceptujesz wykorzystywanie plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach prywatności i bezpieczeństwie zbieranych przez nas danych, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności i plików cookie. Znajdziesz tam m.in. listy używanych przez nas plików cookie, przeczytasz o ich funkcjach oraz zobaczysz, kto jest ich dostawcą. Możesz również odmówić zgody lub dokonać spersonalizowanych ustawień, wyrażając zgodę tylko na poszczególne rodzaje plików cookie. W tym celu zaznacz odpowiednie pola poniżej.

Wyrażam zgodę OK