Zamówienia publiczne

 

Poznań, 30.06.2022 r. 

Dostawa systemu pętli indukcyjnej wraz z montażem 

nr postępowania PTT – ZP/2621/11/06/2022 

termin składania ofert upływa 15 lipca 2022 roku  o godz. 12:00 

1) zapytanie ofertowe 

2) załączniki w formie edytowalnej 

3) zmiana zapytania ofertowego - zmiana opisu zamówienia i terminu realizacji - 01.07.2022 r.

 

 

 

Poznań, 31.05.2022 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania pn.: „Dostawa biletomatu wraz z montażem”

numer postępowania PTT - ZP/2621/10/05/2022

termin składania ofert upływa 9 czerwca 2022 r., do godz.12:00

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zmiana opisu przedmiotu zamówienia  - 3.06.2022 r.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego - 6.06.2022 r.

 

 

 

 

Poznań, 19.04.2022 r. 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Polskiego Teatru Tańca 2.

nr postępowania PTT - ZP/2620/03/04/2022

termin składania ofert upływa 27 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00

1) Ogłoszenie o zamówieniu 

2) SWZ

3) Zał. nr 1 Formularz ofertowy

4) Zał. nr 2 Oświadczenie

5) Zał. nr 3 Wzór zobowiązania

6) Zał. nr 4 Wykaz dostaw

7) Zał. nr 5 Oświadczenie

8) Zał. nr 6 Postanowienia umowy

9) Zał. nr 7 Link do postępowania i ID

10) Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania - 27.04

11) Informacja z otwarcia ofert - 27.04

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 04.05.2022.

Poznań, 11.04.2022 r. 

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Polskiego Teatru Tańca

nr postępowania PTT - ZP/2620/02/04/2022

termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2022 r. o godz. 12:00

1) Ogłoszenie o zamówieniu 

2) SWZ

3) Zał. nr 1 Formularz ofertowy

4) Zał. nr 2 Oświadczenie

5) Zał. nr 3 Wzór zobowiązania

6) Zał. nr 4 Wykaz dostaw

7) Zał. nr 5 Wykaz usług

8) Zał. nr 6 Oświadczenie

9) Zał. nr 7 Postanowienia umowy

10) Zał. nr 8 Link do postępowania i ID

Wyjaśnienia treści SWZ w tym zmiany treści SWZ - 14.04.2022 r.

Zał. nr 1 Formularz ofertowy - zmiana 14.04.2022 r.

unieważnienie postępowania - 19.04.2022 r. 

Poznań, 11.04.2022 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2022 ze zmianą

Poznań, 10.03.2022 r.

Ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa projektora kinowego, laserowego wraz z oprzyrządowaniem: obiektyw i serwer

nr postępowania PTT – ZP/2620/01/03/2022

termin składania ofert upływa 18 marca 2022 roku o godzinie 12.00

1) ogłoszenie postępowania 

2) specyfikacja warunków zamówienia

3) zał. 1 formularz ofertowy

4) zał. 2 oświadczenie

5) zał. 3 wykaz dostaw

6) zał. 4 wzór zobowiązania 

7) zał. 5 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8) zał. 6 wzór umowy

9) zał. 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

10) zał. 8 link do postępowania i ID

11) informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania 18.03

12) informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofercie odrzuconej. 13.04.2022.

 

 

 

Poznań, 10.02.2022 r.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych  pn. „Zakup profesjonalnego projektora laserowego do Sali Studyjnej Polskiego Teatru Tańca”

termin składania zgłoszeń upływa  17 lutego 2022 roku o godzinie 12.00

1) ogłoszenie

2) zgłoszenie - załącznik

 

 

Poznań, 8.02.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie oraz publikacja na serwerze strony internetowej Polskiego Teatru Tańca II”

- nr postępowania nr PTT-ZP/2621/04/02/2022

termin składania ofert upływa  15 lutego 2022 roku o godzinie 12.00

1) zaproszenie 

2) załącznik nr 1

3) załącznik nr 2

4) załącznik nr 3

korekta oczywistej omyłki pisarskiej - 9.02.2022 r.

protokół z otwarcia ofert - 17.02.2022r. 

unieważnienie postępowania - 23.02.2022 r. 

 

 

Poznań, 07.02.2022 r. 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci kawiarni

Nabór ofert zamknięty - 02.03.2022 r.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 

Poznań, 21.01.2022 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie oraz publikacja na serwerze strony internetowej Polskiego Teatru Tańca”

- nr postępowania nr PTT-ZP/2621/02/01/2022 

termin składania ofert upływa (po wydłużeniu terminu) 3 lutego 2022 roku o godzinie 12.00

1) zaproszenie 

2) załączniki

3) wydłużenie terminu składania ofert

4) wyjaśnienia treści zaproszenia - 31.01.2022 r.

informacja z otwarcia ofert - 07.02.2022 r.

unieważnienie postępowania - 07.02.2022 r. 

 

 

Poznań, 02.06.2021 r.

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa kamery cyfrowej 5K z oprzyrządowaniem dla Polskiego Teatru Tańca"

- nr postępowania nr PTT – PTT – ZP/2620/08/05/2021

termin składania ofert upływa 10 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: oświadczenie 

5) zał. 3: wykaz dostaw 

6) zał. 4: wzór zobowiązania 

7) zał. 5: oświadczenie wykonawców  

8) zał. 6: wzór umowy 

9) zał. 7 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

10) zał. 8 - link do postępowania i ID

informacja z otwarcia ofert - 10.06.2021 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 23.06.2021 r.

 

 

 

Poznań, 02.06.2021 r. 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci kawiarni

termin składania ofert upływa 2 lipca 2021 r.  o godzinie 12.00

1) zaproszenie

2) rysunek

3) dokumentacja fotograficzna

4) wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 12.03.2021 r.

Przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Polskiego Teatru Tańca”

- nr postępowania nr PTT-ZP/2620/04/03/2021 

termin składania ofert upływa (po zmianie) 23 marca 2021 r. o godzinie 12.00

ogłoszenie o zamówieniu 

SWZ 

załącznik nr 1 - formularz ofertowy 

załącznik nr 2 - oświadczenie 

załącznik nr 3 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 5 - Istotne Postanowienia Umowy

załącznik nr 6 - link do postępowania i ID 

wyjaśnienia do treści SWZ - 17.03.2021 r.

zmieniony załącznik nr 1 - formularz ofertowy

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

protokół z otwarcia ofert - 24.03.2021 r. 

informacja o wyborze oferty - 30.03.2021 r.

 

 

 

 

Poznań, 23.02.2021 r. 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci kawiarni

termin składania ofert upływa 31 marca 2021 r.  o godzinie 12.00

1) zaproszenie

2) rysunek

3) wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 25.09.2020 

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. „Opłaty bankowe na obsługę kredytu inwestycyjnego”

- nr postępowania PTT- ZP/2621/03/09/2020

termin składania ofert upływa 2 października 2020 r. o godzinie 12.00

1) zaproszenie 

2) załączniki w wersji edytowalnej

 

 

Poznań, 21.09.2020 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci kawiarni

termin składania ofert upływa 9 października 2020 r. o godzinie 12.00

1) zaproszenie

2) rysunek

3) wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

Poznań, 02.09.2020 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem do prowadzenia punktu gastronomicznego w postaci kawiarni

termin składania ofert upływa 15 września 2020 r. o godzinie 12.00

1) zaproszenie

2) rysunek

3) wzór umowy 

 

 

 

 

Poznań, 10.08.2020 

Zaproszenie do kupna sceny plenerowej z dachem

Zadaszenie sceniczne wykonane zostało na zamówienie w Alustage.

Wymiary: szerokość 12 m x długość 12 m x wysokość 8 m.

Konstrukcja składana z elementów o wymiarach od 1 m. do 4 m. Całość wykonana w oparciu o kratownicę Quadrosystem 40/40. 

W dachu 5 tras łącznie z krawędziami do zawieszenia urządzeń scenicznych. Siatki z trzech stron nieużywane. Scena w bardzo dobrym stanie, nosi ślady użyć w postaci nielicznych zarysowań. Zadaszenie nie posiada atestu (koszt atestu od 1500 do 2000 zł). 

Cena 139 000 zł netto

Zainteresowanych prosimy o kontakt z koordynatorem ds. administracyjnych - panem Bogusławem Łabą pod nr. tel. 533 435 879.

 

 

 

Poznań, 26.02.2020

- termin składania ofert upływa w dniu 6 marca 2020 r., godz.12:00 

Zapytanie ofertowe pn.: „Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na Cypr” - PTT-ZP/2621/02/02/2020

Zaproszenie 

Protokół z otwarcia ofert

 

 

 

Poznań, 12.12.2019

- termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2019 roku godz. 10.00

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2020"  
- nr postępowani
a PTT – ZP/2621/12/12/2019

zaproszenie

protokół z otwarcia ofert 

 

 

Poznań, 12.12.2019

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy zespołu artystycznego w roku 2020"  
- nr postępowania PTT-ZP/2621/11/12/2019 

- termin składania ofert upływa w dniu 20 grudnia 2010 roku godz. 12.00

zaproszenie

protokół z otwarcia ofert 

zawiadomienie o wyborze oferty 

 

 

 

Poznań, 02.01.2019

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2019"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/02/01/2019

- termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2019 roku

zaproszenie

wyjaśnienia do treści zaproszenia - 07.01.2019 r.

protokół z otwarcia ofert cenowych - 15.01.2019 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 18.01.2019 r.

 

 

Poznań, 02.01.2019

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy zespołu artystycznego w roku 2019"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/01/01/2019

- termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2019 roku

zaproszenie

protokół z otwarcia ofert cenowych - 10.01.2019 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 15.01.2019 r.

 

 

Poznań, 7.12.2018

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka
(w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj” 
- nr postępowania PTT - ZP/2620/08/12/2018

termin składania ofert upływa, po zmianie, 14 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: program funkcjonalno-użytkowy

4) zał. 1.1: decyzja lokalizacyjna

5) zał. 1.2: koncepcja architektoniczna

6) zał. 1.2.1: koncepcja architektoniczna - rysunki

7) zał. 1.3: opinia techniczna 

8) zał. 1.4: inwentaryzacja 2008 

9) zał. 1.5: badania geotechniczne 

10) zał. 1.6: ekspertyza techniczna

11) zał. 1.7: mapa do celów projektowych

12) zał. 1.8: warunki przyłączenia ENEA

13) zał. 1.9: opinia Aquanet

14) zał. 1.10: opinia VEOLIA wraz z wezwaniem i odpowiedzią

15) zał. 2: wzór umowy

16) zał. 3a: oświadczenie o spełnianiu warunków postępowania

17) zał. 3b:  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

18) zał. 4: wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów

19) zał. 5: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

20) zał. 6: wykaz robót

21) zał. 7: wykaz osób

22) zał. 8: wykaz usług 

23) zał. 9: formularz ofertowy

zał. 10: przedmiar robót

24) zał. 10.1: przedmiar robót konstrukcja i architektura, nawierzchnie zewnętrzne (pdf)

25) zał. 10.2: przedmiar robót konstrukcja i architektura, nawierzchnie zewnętrzne (xls)

26) zał. 10.3. przedmiar robót instalacje elektryczne i teletechniczne (pdf)

27) zał. 10.4: przedmiar robót instalacje elektryczne i teletechniczne (xls)

28) zał. 10.5. przedmiar robót instalacje sanitarne (pdf)

29) zał. 10.6: przedmiar robót instalacje sanitarne (xls)

 

wyjaśnienia treści SIWZ, w tym zmiany ogłoszenia i SIWZ - 18.12.2018 r.

wyjaśnienia treści SIWZ, w tym zmiany ogłoszenia i SIWZ - 31.12.2018 r.

 

protokół z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty - 05.03.2019 r.

 

 

Poznań, 11.10.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Roboty zabezpieczające dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - PTT – ZP/2620/07/10/2018

- termin składania ofert upływa 26.10.2018 r. o godzinie 12.00

 

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: projekt budowlany

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz robót

11) zał. 8.1.: formularz ofertowy

12) zał. 8.2: przedmiar robót

zał. 8.2 - wersja edytowalna

 

wyjaśnienia do treści SIWZ - 17.10.2018 r.

ogłoszenie z otwarcia ofert - 29.10.2018 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 9.11.2018 r. 

 

 

 

Poznań, 26.09.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Roboty zabezpieczające dla przedsięwzięcia pn.: Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - PTT – ZP/2620/06/09/2018

- termin składania ofert upływa 11.10.2018 r. o godzinie 12.00

 

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: projekt budowlany

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz robót

11) zał. 8.1.: formularz ofertowy

12) zał. 8.2: przedmiar robót

zał. 8.2 - wersja edytowalna

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - 11.10.2018r.

 

 

 

 

Wyprzedaż elementów scenografii

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży elementów scenografii z archiwalnych spektakli Polskiego Teatru Tańca. 

Lista artykułów dostępnych w sprzedaży

Zdjęcia artykułów

Istnieje możliwość obejrzenia oferowanych artykułów. Najbliższy termin (możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu): 6 i 7 sierpnia 2018 roku.

Osoba do kontaktów w sprawie sprzedawanych scenografii: Radosław Muszyński  – e-mail: r.muszyński@ptt-poznan.pl lub tel: 61 85 80 463.

 

 

Poznań, 20.07.2018

Zapytanie ofertowe pn.: "Dostawa zestawu aparatu fotograficznego z możliwością filmowania"

- nr postępowania PTT-ZP/2621/07/07/2018

- termin składania ofert cenowych upływa 26.07.2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Protokół z otwarcia ofert cenowych - 26 lipca 2018 r. 

 

 

Poznań, 05.07.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj” 
- nr postępowania PTT
- ZP/2620/05/07/2018

- termin składania ofert upływa 13.07.2018 r. o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz usług

11) protokół z otwarcia ofert - 13.07.2018 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 01.08.2018 r.

 

 

 

Poznań, 15.06.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem"

- nr postępowania PTT - ZP/2621/04/06/2018

- termin składania ofert upływa 22.06.2018 r.

ogłoszenie o zapytaniu

wyjaśnienie treści zapytania - 21.06.2018 r.

zmiana terminu składania ofert - 21.06.2018 r.

protokół z otwarcia ofert - 28.06.2018 r.

 

 

 

Poznań, 12.06.2018

Przetarg nieograniczony pn.: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj” 
- nr postępowania PTT
- ZP/2620/02/06/2018

- termin składania ofert upływa 20.06.2018 r. o godzinie 12.00

1) ogłoszenie o zamówieniu

2) SIWZ

3) zał. 1: formularz ofertowy

4) zał. 2: wzór umowy

5) zał. 3a: oświadczenie

6) zał. 3b: oświadczenie

7) zał. 4: wzór zobowiązania

8) zał. 5: lista podmiotów grupy kapitałowej

9) zał. 6: wykaz osób

10) zał. 7: wykaz usług

informacja o zmianie treści SIWZ - 14.06.2018 r.

informacja dodatkowa - wizja lokalna i dostęp do dokumentacji

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 20.06.2018 r.

 

 

 

Poznań, 05.01.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy zespołu artystycznego w roku 2018"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/01/01/2018

- termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2018 roku

zaproszenie

zmiana zaproszenia - 09.01.2018r.

informacja z otwarcia ofert - 12.01.2018r.

informacja o wyborze oferty - 02.02.2018 r.

 

 

Poznań, 05.01.2018

Zapytanie ofertowe pn. "Przewozy środków inscenizacyjnych w roku 2018"  
- nr postępowania PTT - ZP/2621/02/01/2018

- termin składania ofert upływa w dniu 11 stycznia 2018 roku

zaproszenie

informacja z otwarcia ofert - 02.01.2018 r.

informacja o wyborze wykonawcy - 23.01.2018 r.

 

 

 

Poznań, 14.12.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych do Belgradu” 
- nr postępowania PTT - ZP/3820/10/08/2017

- termin składania ofert upływa 21.12.2017 r.

 

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 21.12.2017 r.

 

 

Poznań, 4.12.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa reflektorów scenicznych” nr postępowania PTT - ZP/3820/09/11/2017)

- termin składania ofert upływa 11.12.2017 r.

zawiadomienie o wyborze oferty - 13.12.2017 r.

 

 

Poznań, 25.10.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa przenośnego systemu podłogi sprężynującej (podłoga baletowa i podłoze sprężynujące)" - nr postępowania PTT - ZP/3820/08/10/2017

 

zawiadomienie o wyborze wykonawcy - 10.11.2017 r.

 

 

Poznań, 29.09.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Dostawa przenośnego systemu podłogi sprężynującej (podłoga baletowa i podłoze sprężynujące)" - nr postępowania PTT - ZP/3820/07/09/2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 24.10.2017 r. 

 

 

 

 

Poznań, 31.08.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych do Chin” 
- nr postępowania PTT - ZP/3820/05/08/2017


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 05.10.2017 r.

 

 

Poznań, 1.08.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj”
- nr postępowania PTT - ZP/3820/04/08/2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- ZP/3820/04/08/2017 z dnia 25.08.2017 r. 

  

 

Poznań, 30.06.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj”
- nr postępowania PTT - ZP/3820/03/06/2017

 

Poznań, 14.06.2017

Przetarg nieograniczony na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zamówienia pn.: „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka ( w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem” - w formule „zaprojektuj i wykonaj”  - nr PTT – ZP/3820/02/06/2017 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 09.10.2017 r.

 

 

Poznań, 19.05.2017

Przetarg nieograniczony pn. „Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem”
- w formule „zaprojektuj i wykonaj”
- nr postępowania PTT - ZP/3820/01/05/2017