Dancing Histor(y)ies

O PROJEKCIE | ABOUT THE PROJECT

PODSTAWOWE INFORMACJE | GENERAL DATA

„Dancing Histor(y)ies – spajanie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturowego poprzez taniec / Dancing Histor(y)ies – binding communities and heritage through dance”

Numer i akronim projektu: DH 101099222

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 1 kwietnia 2023 - 31 marca 2026

Całościowy budżet projektu na lata 2023-2026: 1 999 996,00 EURO

Całościowy budżet Polskiego Teatru Tańca w ramach projektu: 262 428,00 EURO

Dofinansowanie w ramach programu Kreatywna Europa, działanie: CREA-CULT-2022-COOP-3, zarządzanego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i rozwoju Komisji Europejskiej / European Commission Education and Culture Executive Agency (EACEA) European Commission w kwocie 151 426,00 EURO

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego „Dancing Histor(y)ies – spajanie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturowego poprzez taniec” w kwocie 522 692,13 PLN

 

PARTNERZY | PARTNERS

 

Lider Projektu | Project Lider

Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e Di Spettacolo / Association of Local Authorities for Cultural and Entertainment Activities (IT)

 

Partnerzy Instytucjonalni | Institutional Partners

Consorcio Patronato del Festival de Merida, Merida Theatre (ES)

I Borghi Srl, Ostia Antica Theatre (IT)

Arheoloski Institut / Institute of Archeology, Viminacium archaeological site (RS)

Etaireia Koinonikis Paremvasis kai politismou / EKPOL (Prefecture of Magnesia social and cultural council l (GR)

 

Partnerzy Artystyczni | Artistic Partners

420PEOPLE (CZ) 

Аrt Link Foundation / Derida Dance Center (SE)

Aloni & Brummer Productions AB / IlDance (SE)

Polski Teatr Tańca / Polish Dance Theatre (PL)

 

Partnerzy Techniczni | Technical Partners

Technologiko panepistimio kyprou / Cyprus University of Technology (CY)

Asociación AEI Cluster del Turismo de Extremadura / Cluster of Tourism of Extremadura (ES)

Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete / Association of cultural heritage managers (HU) 

Mapa das Ideias (PT) 

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

„Dancing Histor(y)ies – spajanie wspólnot lokalnych i dziedzictwa kulturowego poprzez taniec / Dancing Histor(y)ies – binding communities and heritage through dance”

„Dancing Histor(y)ies” międzynarodowy projekt europejski o dużej skali realizowany z udziałem 13 partnerów z 11 krajów europejskich.  Głównym celem „Dancing Histor(y)ies” jest wypracowanie, przetestowanie i ocena modelu rewaloryzacji miejsc kulturowego dziedzictwa poprzez taniec oraz działania włączające społeczność lokalną i stymulujące rozwój terytorialny. Celem ogólnym jest promowanie i wzmacnianie międzynarodowego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi organizacjami kulturalnymi. Całościowa realizacja projektu zaplanowana jest na 36 miesięcy od 2023 do 2026 roku. 

Finansowany w ramach programu „Kreatywna Europa” projekt koncentruje się na promowaniu miejsc archeologicznych poprzez sztukę sceniczną i ma na celu określenie innowacyjnego, skutecznego i możliwego do powielenia modelu ulepszania miejsc kultury, aktywnie angażującego społeczności lokalne w produkcję artystyczną i świadome korzystanie z dziedzictwa, a także promowanie międzynarodowego obiegu europejskich artystów. Kluczowym zadaniem współpracujących podmiotów jest stworzenie wspólnego i możliwego do adaptacji ogólnego modelu, który będzie rozpowszechniany i wykorzystywany na poziomie europejskim, mając na celu połączenie materialnego dziedzictwa kulturowego zaangażowanych miejsc z niematerialnym dziedzictwem społeczności lokalnych i ich historii, połączonych ze sobą dzięki kreatywności tańca.

„Dancing Histor(y)ies” obejmuje trzynaście instytucji z jedenastu różnych krajów europejskich, które mają duże doświadczenie w zarządzaniu obiektami kultury, sztukami scenicznymi, produkcją tańca, badaniami i szkoleniami, a także projektowaniem, zarządzaniem i ocenianiem projektów finansowanych przez UE. Stąd wywodzi się jej cel operacyjny, a mianowicie stworzenie dialogu europejskiego, który wynika ze spotkania południowego obszaru śródziemnomorskiego, gdzie znajdują się obiekty kultury (Hiszpania, Włochy, Grecja, Republika Serbii) z Europą Północną, Środkową i Wschodnią (Szwecja, Czechy, Polska, Bułgaria), skąd pochodzą partnerzy artystyczni. Zróżnicowany charakter zaangażowanych organizacji pozwala projektowi korzystać z różnych perspektyw, które przyczyniają się do poprawy i promowania międzynarodowego dialogu i współpracy między organizacjami kulturalnymi. Spotkaniu kultur towarzyszyć będą również partnerzy techniczni (pochodzący z krajów z dwóch zidentyfikowanych makroobszarów: Portugalii, Hiszpanii, Węgier i Cypru), którzy będą zarządzać interdyscyplinarnymi procesami mającymi na celu współtworzenie wartości.

6
8
9
10
7
2

Dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa Kreatywna
EN_co_fundedvertical_RGB_WHITE Outline
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego
16_znak_skrot_mono_ciemne_tlo_RGB-01
Zobacz również
Informacja i zgody dotyczące cookie

Polski Teatr Tańca oraz nasi partnerzy wykorzystujemy pliki cookie oraz wtyczki społecznościowe, które pozwalają na komunikowanie określonych informacji pomiędzy Twoim urządzeniem, a serwisem internetowym. Wybierając przycisk „Wyrażam zgodę” akceptujesz wykorzystywanie plików cookie. Aby uzyskać szczegółowe informacje o zasadach prywatności i bezpieczeństwie zbieranych przez nas danych, zapoznaj się z naszą Polityka prywatności i plików cookie. Znajdziesz tam m.in. listy używanych przez nas plików cookie, przeczytasz o ich funkcjach oraz zobaczysz, kto jest ich dostawcą. Możesz również odmówić zgody lub dokonać spersonalizowanych ustawień, wyrażając zgodę tylko na poszczególne rodzaje plików cookie. W tym celu zaznacz odpowiednie pola poniżej.

Wyrażam zgodę OK